Välistudeng: tugeva kultuuri eeldus on jõud ja austus esivanemate vastu

Tartu Ülikoolis õppiv ingerisoome juurtega Pihkvast pärit tudeng Daniil Martikainen-Jarlukovski käsitleb Postimehes põhjuseid, miks sisserändajad läänemaailmas lõimuda ei taha. Ta leiab, et sellele töötavad vastu Lääne progressiivid, kes õõnestavad Euroopa põliselanike austust oma rahvuskultuuride vastu. Martikainen-Jarlukovski sõnul on lõimumise peamiseks eelduseks, et põlisrahvas säilib ja edendab oma kultuuri.

“Tänapäeval mõistatavad läänemaailmas vasakpoolsed ajuhiiglased suurt mõistatust,” kirjutab üliõpilane. Nimelt ei taha Euroopasse sisserändajad sugugi sealsete kultuuridega lõimuda ja tihti pole sellest märke ka immigrantide järgnevate põlvkondade hulgas. “Vastupidi, sisserändajad hoiavad kinni oma kultuurist ja usundist, levitavad neid ja loovad mõnikord oma piirkondi, kuhu isegi politsei eelistab mitte astuda,” kirjeldab Martikainen-Jarlukovski olukorda paljudes lääneriikides.

Tema hinnangul lähenevad vasakpoolsed olukorrale fundamentaalselt valest vaatenurgast ning tegelikult tuleks küsida, kas lõimumine on üldse vajalik ja kuivõrd atraktiivne see sisserändajate jaoks on. Ta viitab Vana-Kreeka ja Rooma tsivilisatsioonile, mis siiani inspireerivad inimesi üle maailma. “Isikud, kellel ei ole nendega mingit sidet, uurivad neid hoolikalt, õpivad nende kombeid, keeli ja paljut muudki sellepärast, et need olid uhked ja tõepoolest võimsad kultuurid,” võrdleb ta vanu kultuure tänapäeva Läänega, kus “elanikkonnal on oma kultuurist ükskõik ning nad tegelevad hoopis piiramatu tarbimisega, võib-olla veel pealekauba oma kultuuri lausa vihates.”

Martikainen-Jarlukovski leiab, et Lääne progressiivid on end lõksu ajanud. “Ühest küljest hävitavad nad monumente, taunivad oma rahva silmapaistvaid inimesi ja suruvad peale süükultust,” kirjutab ta. Teisalt ootavad progressiivid immigrantidelt austust ja armastust nendesamade kultuuride vastu.

Välistudeng kinnitab: “Maailma kultuurides on kaks universaalset või peaaegu universaalset väärtust: jõud ja austus esivanemate vastu.” Euroopas on aga mõlemad väärtused põlu all ja nii ei näe ka sisserändajad põhjust siinsete kultuuridega tegemist teha. “Seda eriti, kui mingi põlisrahva esindaja palub temalt vabandust oma jubedate eelkäijate pärast ja ütleb, et ta ei peagi midagi tegema ja saab täiesti samasuguseks põliselanikuks, kui tal on dokumendid korras,” ütleb Martikainen-Jarlukovski.

Seega on lõimumise eelduseks, “et põliselanikud ise tahavad olla osa oma kultuurist ja ühiskonnast”. Kuni seda ei ole, on Martikainen-Jarlukovski sõnul ka kõik integratsiooniprogrammid läbi kukkunud.