Ringkonnakohus kolmekordistas vaktsineerimata politseiniku vallandamishüvitise

Tartu ringkonnakohus mitte ainult ei toetanud halduskohtu otsust endise Narva politseijaoskonna patrullitalituse juhi Aleksandr Urbi kaebuse osas, vaid suurendas ka 2021. aasta lõpus halduskohtu poolt määratud hüvitist, tõstes selle 18 ametipalgani. Uudis on seni ilmunud ainult venekeelses Eesti meedias ning Telegramis.

Juba üle aasta tagasi, 2022. aasta lõpus, rahuldas Tartu halduskohus osaliselt Aleksandr Urbi kaebuse, tunnistades ebaseaduslikuks nii kohustusliku vaktsineerimise nõude kui ka vallandamise otsuse politseiametniku Covid-19 vastu vaktsineerimisest keeldumise tõttu. Samuti mõistis esimese astme kohus Politsei- ja Piirivalveametilt Urbile välja hüvitise kuue ametipalga ulatuses.

Mõlemad pooled, nii Urb kui ka politsei- ja piirivalveamet, otsustasid edasi kaevata, viies juhtumi Tartu ringkonnakohtusse.

Politsei- ja Piirivalveamet soovis tühistada halduskohtu otsuse ja jätta Urbi kaebuse täies ulatuses rahuldamata, samuti nõudis temalt menetluskulude hüvitamist. Teisalt soovis Urb muuta oma teenistusest vabastamise alust ning suurendada hüvitist ebaseadusliku vallandamise eest. Ringkonnakohus jättis politsei- ja piirivalveameti kaebuse rahuldamata ja rahuldas osaliselt Urbi kaebuse, mõistes temalt välja teenistusest ebaseadusliku vallandamise hüvitise 18 ametipalga ulatuses.

Otsuse kohaselt esines antud asjas palju erandlikke asjaolusid, mis õigustavad hüvitise suurendamist. Kohus rõhutas olukorra erakordset ebaõiglust endise politseiniku suhtes: Urb vabastati teenistusest, kuna ta ei täitnud vaktsineerimiskorraldust, mis kehtis vaid neli kuud. Tagantjärele hinnates oli see ajutine kohustus.

Halduskohtu otsust saab vaidlustada Riigikohtus 30 päeva jooksul pärast selle avalikustamist.

Aastal 2021 vallandas Politsei- ja Piirivalveamet kokku 38 inimest, sealhulgas Aleksandr Urbi, kes keeldusid Covid-19 vastu vaktsineerimisest. Urb oli endine Narva politseijaoskonna patrullitalituse juht, teenides selles ametis alates 2013. aastast kuni 2021. aasta detsembrini.

Oluline on märkida, et see otsus võib kujuneda oluliseks pretsedendiks vaktsineerimisega seotud vaidlustes töösuhte kontekstis Eestis.