Tapa vald otsustas klasside sulgemise ühe häälega, vallarahvas avaldas koolide kaitseks meelt

Laupäeval toimus Tapa vallamajas hääletus koolivõrgu ümberkorraldamise üle, mis kiideti napi enamusega heaks. Samal ajal vallamaja ees andsid kohalikud elanikud oma viimase lahingu haridusreformi vastu. Otsus viib koolide ühendamiseni ja kooliastmete vähendamiseni Jäneda ning Tapa koolis.

Vallavolikogu istungisaal oli laupäeval ülerahvastatud, sest kohalikele on haridusreform tekitanud suurt muret ja pingeid. Enne istungi algust kogunes hulgaliselt inimesi vallamaja ette meelt avaldama, olles üksmeelselt vastu koolide sulgemisele. Kohalike lastevanemate ja elanike meeleavaldusel nõuti koolide säilitamist ning protestiti otsuse vastu, mis vähendab oluliselt Tapa valla laste võimalust saada haridust oma kodukoha lähedal. Meeleavaldusele kogunes ka kümneid autosid, kes lasid rongkäigus vallamaja ees signaali.

Vallavolikogu lõplik otsus “Tapa valla munitsipaalkoolide ümberkorraldamine” tekitas kohalikes elanikes pettumust ja viha. Otsust toetas 21 volikogu liikmest vaid 11, samas kui kohalikud olid kogunud tuhandeid allkirju koolide sulgemisele viiva otsuse vastu. Osa kogukonnast kahtlustab, et otsustav hääl võidi ära osta, mis tõstatab küsimuse otsuse tegemise läbipaistvusest ja aususest.

Otsusele seisid vallavolikogus vastu EKRE liikmed koos Valgejõe valimisliiduga, kuid jäid siiski napilt vähemusse.

Kohalikud elanikud on sellegipoolest lubanud jätkata võitlust kohalike koolide säilitamise eest. Olles valmis volikogu otsuse kohtusse kaebama, näitavad kohalikud endiselt pühendumust ja kindlameelsust võitluses kodulähedaste koolide säilimise eest.