Suur tänu, armsad lugejad ja toetajad!

Kolme kuu möödudes Koiduaja portaali käivitamisest tahame kõigi oma sõpradega jagada rõõmu ja tänulikkust. Lugejanumbrid on ületanud meie ootused, kinnitades, et olete meid vastu võtnud suure usalduse ja avatud meelega. Lugejate usaldus ja aktiivne osalus on aidanud kujundada platvormi, mis on kujunemas tähtsaks osaks Eesti meediamaastikust. Täname südamest kõiki lugejaid ja toetajaid, et olete olnud osa meie teekonnast, sest igaühe panus on andnud meie missioonile kaalu.

Me teame, et massimeedia suhtub rahvuslusse skeptiliselt, võõrdudes sügavusest ja loomulikkusest ning propageerides juurtetu tarbimisühiskonna väärtusi. Koiduaeg sündis vajadusest luua Eestis meediaportaal, mille keskne missioon oleks eestluse mõtestamine ja eestlaste taasühendamine 21. sajandiks. Kuigi Eesti alternatiivmeedia maastik on järjest rikkalikum, oli seni puudu väljaanne, mis kõnetaks otse Eesti kõige kesksemat ja ajatumat väärtust – meie esivanemate pärandit ja rahvuse terviklikkust.

Koiduaja eesmärk on pakkuda alternatiivi, tuues lugejateni muuhulgas ülevaateid eestlaste ajaloost, rahvapärimusest ja vabadusvõitlusest ning andes sellele uue hingamise kaasaja kontekstis. Oleme loonud platvormi, mis käsitleb Eestit tervikliku organismi ja ökosüsteemina, kus rahvus ja loodus on lahutamatult seotud. Tänu lugejate ja toetajate suurele panusele saame täita selle lünga ning olla osa eesti rahvusluse maastikust, kus eestluse tähendus on põimunud mineviku ja olevikuga.

Oleme ühtlasi avanud eestlaste identiteeti nii põhjaeurooplastena kui ka soomeugrilastena, sidudes meie ajalooliselt kujunenud kihid kokku üheks tervikuks. Meie eesmärk on avada dialoogi, mis ühendab meid kui rahvast, toob esile meie rikkaliku pärandi ja taasavastab kõike imelist, mis väljendub eestlaste maailmatunnetuses.

Koiduaja lähenemine geopoliitilistele sündmustele erineb massimeediast. Meie käsitlus põhineb rahvaste enesemääramise põhimõttel ja Baltimaade julgeolekuhuvidel, püüdes murda läbi kinnistunud arusaamadest ning tuues esile meie piirkonna eripära.

Vihakõneseaduste ja tühistamise ajastul on vaja julgust, et seista eesti rahvuse eest ja rääkida avameelselt. Koiduaeg on selle väljakutse vastu võtnud. Kuid suurem töö seisab alles ees: eestlaste uus koiduaeg peab jõudma nii noorte kui vanade, linna- kui maainimesteni. Soovime olla eestlaste äratamisel esireas.

Koiduaja edu ei ole võimalik ilma teieta, meie kallid lugejad ja annetajad. Aitäh teile kõigile, kes olete seni panustanud ja meid sellel teekonnal toetanud. Jätkame teie abiga, kogudes edasi annetusi, et saaksime portaali laiendada ning pakkuda üha kvaliteetsemat sisu.