Rootsi tõstab terroriohu taset

Rootsi julgeolekupolitsei (SäPo) teatas neljapäeval, et nad on tõstnud riigis terroriohu taset. Ohutaseme tõstmine tähendab, et Rootsi terroriohu tase on 5-pallisel skaalal tõusnud tasemelt 3 tasemele 4. Lisaks SäPo-le otsustasid oma terroriohu taseme tõsta samuti tasemele 4 ka Rootsi relvajõud. Mõlemad ametkonnad rõhutasid, et otsus ei ole seotud ühegi konkreetse intsidendiga.

Rootsis on viimaste kuude jooksul olnud mitmeid koraanipõletamise proteste, mis on tekitanud vastukaja moslemiriikides. Rootsi moslemipopulatsiooni arvuks hinnati 2017. aastal 810 000 inimest ehk 8,1% Rootsi 10-miljonisest rahvastikust.

See on esimene kord alates aastaist 2015–2016, mil Rootsi terroriohu tase on tõstetud tasemele 4. Rootsi terroriohu taset hindab riiklik terroriohu hindamise keskus, kus osalevad erinevad julgeolekuasutused, sealhulgas Rootsi julgeolekupolitsei ja sõjaluureamet. Selle keskuse poolt kogutud informatsiooni põhjal tehakse otsus terroriohu taseme kohta.

Rootsi terroriohu klassifikatsioonis tähendab tase 1 ohtu puudumist. Tase 2 viitab madalale ohutasemele, kus terrorirünnakute suutlikkus ja tahe on madalad. Tase 3 näitab kõrgendatud ohtu. Tase 4 tähendab kõrget terroriohtu ning seda, et riiki ohustab konkreetne terrorioht. Kõige kõrgem terroriohu tase Rootsis on tase 5.