Norra sookvootide eelnõu ahistab põlisusulisi

Norra valitsus on esitanud eelnõu usuühenduste seaduse muutmiseks, millega soovitakse kehtestada riiklikult registreeritud usuliste ühenduste juhatustes sookvoodid ja tõsta registreerimiseks vajalike liikmete arvu. Sellele on vastu mitmed kirikud ja ka Norra põlisusulised, kes võivad seadusemuudatuse tulemusel kaotada oma staatuse ametlikut tunnustatud religioonina.

Vastavalt valitsuse esitatud eelnõule saaksid usuühendused taotleda riiklikku toetust ja tunnustust vaid juhul, kui nende demokraatlikult valitud juhatuse liikmetest vähemalt 40% on naised. Samuti tõstetakse usuühenduste liikmete arvu alampiiri, mis hakkab olema vastavalt asjaoludele kas 100, 300 või 500 liiget. Need muudatused soovitakse sisse viia alles kahe aasta eest vastu võetud seadusesse.

Üks usuühendustest, keda plaanitav seadusemuudatus ähvardab diskrimineerida, on Norra põlisusuliste rajatud Sjamanistisk Forbund ehk šamanistlik ühendus. Nii sookvootide kui alampiiri tõstmise tõttu võivad põlisusulised järgmisest aastast oma riikliku staatuse kaotada.

Eelnõu vastu on protesti avaldanud erinevaid Euroopa põlisuske koondav Euroopa Etnoreligioonide Kongress, mille peakorter asub Lätis. Kongressi juhatuse sõnul ei ole sookvoodid kohased. “Ei saa kunstlikult suruda ükskõik kummast soost inimesi positsioonile, mille jaoks nad ei pruugi olla valmis vastutust võtma, vaid selleks, et saavutada kindlat etteantud protsenti,” kirjutas etnoreligioonide kongress 15. oktoobril Norra valitsusele adresseeritud kirjas. “Kutsume üles seda diskrimineerivat seadusemuudatust ümber mõtlema.”

Eelnõu taga on Norra peaministri Jonas Gahr Støre juhitav sotsiaaldemokraatlik Norra Töölispartei. Vasakpoolne erakond on andnud mõista, et “sotsiaalsete eesmärkide” saavutamiseks on vajalik ka usuühenduste ümberkorraldamine.