Eesti Metsa Abiks päästis Saku metsa lageraietest

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) on peatanud planeeritud lageraied Harjumaa Saku vallas asuvas Juuliku metsas. See samm tuli pärast kohalike elanike vastuseisu ja keskkonnakaitseühenduse Eesti Metsa Abiks (EMA) sekkumist.

Juuliku küla, millel on umbes pool tuhat elanikku, avastas suvel, et RMK on kiiresti rajamas killustikuga kaetud väljaveoteid, ning tekkis kahtlus, et planeeritud on suuremahuline raie nende piirkonna seenemetsas. Kohalikud elanikud hakkasid küsima, miks neid ei kaasata, nagu seadus ette näeb, ning pöördusid RMK poole, et selgitusi saada.

RMK viitas vastuseks varasemale teavitamiskoosolekule, mis korraldati 2019. aastal. Ent sellel koosolekul osales vaid kümmekond inimest, kusjuures kohalikke esindas ainult viis isikut, ülejäänud olid Saku valla ametnikud ja RMK töötajad. Kohaliku kogukonna seisukohta raiete osas protokollist ei selgunud, ning kohalikud esitasid ametliku vaide, väites, et kaasamine oli näiline ja ei vastanud seaduse nõuetele.

EMA sekkus olukorda, juhtides tähelepanu sellele, et RMK tegevus ei olnud korrektne, ning toetas kohalike elanike seisukohta. Kuigi RMK lükkas alguses tagasi kaasamise kriitika, nõustus Saku vallavalitsus EMA seisukohaga ja palus RMK-l korraldada korrektne kaasamine.

Kauaoodatud kaasamiskoosolek toimus hiljuti, kuid selle eesmärk tundus olevat üksnes kohaliku kogukonna lageraietega nõusse kavaldamine, leiab EMA juht Helena Eenok. Kohalike elanike seas oli jagunenud seisukohti, kus umbes pooled olid lageraiete vastu, samas kui teine pool toetas kompromissi, et raiutakse vaid pool metsast.

Kohalikud esitasid ka ettepaneku teha alal valikraiet ehk püsimetsandust, kuid see ei sobinud RMK plaanidega, väites, et seadus ei võimalda kõikjal valikraiet. Ometi ei õnnestunud RMK-l kohalikke lõpuni veenda, ja osa kogukonnast jäi kindlaks, et nad ei nõustu lageraietega.

RMK loobus seetõttu plaanitud lageraietest, milleks olid juba raieload ja metsateatised võetud. Kuigi metsa ökoloogiline väärtus on kõrge, pole see metsanduslikult eriti väärtuslik.

Kas Juuliku metsast saab püsimetsanduse katseala, nagu RMK on plaaninud mitmele poole Eestis, jääb praegu lahtiseks. Kohaliku vastuseisu mõjul on RMK siiski Juulikus loobunud lageraietest.