Loodav erakond ERK kuulutab välja avaliku logokonkursi

Asutamisel oleva erakonna Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid (ERK) algatusrühm kuulutas välja 27. juunini kestva avaliku konkursi, millega otsitakse erakonnale logo või sümbolit. Eelistatud on sümbolid, mis loovad seoseid kas Eesti Vabariigi järjepidevuse või Eesti muinaspärandi ja rahvuskultuuriga. Konkursi võitjale lubatakse 1000 euro suurust preemiat. Avaldame järgnevalt ERK algatusrühma poolt välja kuulutatud konkursi tingimused.

Erakonna Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid (ERK) algatusrühm kuulutab välja avaliku konkursi erakonna sümboli või logo loomiseks.

LOGO TINGIMUSED:

 • Logo kavand peaks põhinema ühel kesksel sümbolil/kujundil, millel on Eesti rahvuskultuuri pärandis traditsiooniline sümbolväärtus
 • Logo tervik peaks haakuma rahvusliku ja konservatiivse maailmavaatega
 • Logo võib luua kujundliku silla esimese ja teise iseseisvusaja vahel, et sümboliseerida iseseisva Eesti Vabariigi järjepidevust läbi aja
 • Logo võib koosneda nii ainult sümbolist kui sümbolist ja raamistusest (vapp, pärg, ring, mõni muu raamiv kujutis)
 • Töö peab olema originaallooming ja vastama autoriõigustele.
 • ERK poolt logoks valitud töö võetakse kasutusele erakonna sümboolikas koos kõigi autoriõigustega.
 • ERK-il on õigus logokonkursi võitnud kavandis teha soovi korral muudatusi.

VISUAALNE KONTSEPTSIOON:

Konkursi väljakuulutaja pakub logo autorile kahte võimalikku kontseptsiooni, kuid lubatud on ka omapoolse originaalkontseptsiooni esitamine. Sellisel juhul aga peaks logoga kaasnema ka kontseptsiooni idee lahtikirjutus ning võimalikud arenguideed.

Kontseptsioon nr. 1 e. “Vana kuld”
 • värvikombinatsioon: must ja valge, lisavärviks “kuldne” (kuldse tooni saavutamiseks vektoris võib lisaks värvitoonile kasutada ka gradienti, kahe sarnase tooni kombinatsiooni ja muid kujundusvõtteid).
 • visuaalne assotsiatsioon: võib olla vabadussõjalaste nelinurkse logoga, kuid võib otsida ka muid lahendusi
 • Kultuuriline assotsiatsioon – Eesti Wabariigiga, küllusega, esinduslikkusega, väärikusega, Eesti Vabariigi vapiga jne.
 • sümboli objekti suund: vaba valik. Näiteks kuldne tammeleht, päike, rukkipähik, suitsupääsuke, kuldne lõvi jne.
Kontseptsioon nr. 2 e. “Rahvusmustrid”
 • värvikombinatsioon: vabal valikul, välja arvatud sinine.
 • visuaalsed assotsiatsioonid: rahvuslikud kirivöö mustrid, kindakirjamustrid, rahvarõivamotiivid, muud rahvusmustrid, -ornamendid, motiivid muust Eesti rahvuslikust käsitööpärandist, rahvuslikud etnomotiivid jne.
 • kultuurilised assotsiatsioonid: rahvuskultuur, rahvuslik käsitöö, Muinas-Eesti, rahva maapäritolu, küla- ja talukultuur, põllu- ja käsitöökultuur, looduslähedus, jne.
 • sümboli suund: vaba valik. Näiteks: põhjatäht, lumehelves, lilleõis jne. jne. Motiivid rahvusmustrite maailmast.

KONKURSI TINGIMUSED:

 1. Konkurss kestab 20. juunist 27. juunini 2024. aastal.
 2. Logo kavand tuleb saata elektrooniliselt e-posti aadressile info@eerk.ee
 3. Logo kavand peab olema saadetud kahes formaadis: 1. vektorfail, 2. PNG või JPG.
 4. Esitatud kavandile tuleb lisada autori(te) kontaktandmed.
 5. Kõik konkursile esitatud tööd jätab ERK endale.
 6. Lisainfo: info@eerk.ee

IDEEKAVANDITE HINDAMINE:

 1. Valiku teeb ERK algatusrühma poolt volitatud viieliikmeline töörühm.
 2. Ideekonkursi tulemused ja konkursil osalenud ideekavandid koos autorite nimedega avalikustatakse ERK kodulehel ja sotsiaalmeedia kanalites.
 3. Ideekavandite hindamisel arvestatavad kriteeriumid: • logo originaalsus ja eristuvus, • logo sobivus ERK etteantud tingimustega • logo tehniline teostus • logo sümbolväärtus erakonna ja maailmavaate märgina

AUHIND:

 1. Konkursi auhinnafond on 1000 eurot. Ettevõtte poolt esitatud arve korral sisaldab auhinnasumma käibemaksu.
 2. ERK-l on õigus jagada välja eriauhindu.