Kiviõlis plaanitakse sulgeda ainus gümnaasium, algklassides panna eesti ja vene lapsed kokku

Lüganuse valla riigikoolides valmistatakse ette kaht suurt muudatust, mis puudutavad otseselt haridussüsteemi ja kogukonna tulevikku. Kõige enam muret tekitab plaan sulgeda valla ainus gümnaasium, Kiviõli 1. keskkooli gümnaasiumiosa. Lisaks sellele ei avata sügisel Kiviõli vene koolis 1. klassi, suunates kõik kooliteed alustavad lapsed, sõltumata nende riigikeele oskuse tasemest, eestikeelsesse kooli.

Kohaliku kogukonna esindajad, sealhulgas ettevõtjad, väljendasid rahvakoosolekul suurt muret noorte inimeste jaoks vajaliku hariduspunkti sulgemise pärast. Kiviõli 1. keskkooli hoolekogu esimees Kristel Kütt rõhutas ERR-ile, et gümnaasiumi sulgemine mõjutaks oluliselt kohalikke noori, kelle jaoks see kool on oluline tugipunkt.

Lisaks gümnaasiumi sulgemisele plaanitakse suunata kõik Kiviõli vene kooli 1. klassi astuvad lapsed eestikeelsesse kooli. See tekitab muret eesti lapsevanemate hulgas, kes kardavad, et nende lapsed võivad sattuda õpiraskustesse, õppides koos liiga paljude venekeelsete lastega. Kütt lisas, et ka vene lapsevanematel on hirm, kuidas nad saavad toetada oma last eestikeelses koolis ning kas õpetajad suudavad piisavalt abi pakkuda.

Kiviõli 1. keskkooli eelkoolis on praegu 52 õpilast, kellest ainult 20 räägib eesti keelt emakeelena. Haridusministeeriumi Ida-Virumaa riigikoolide projektijuht Hille Ilves rõhutas, et kohaliku kogukonna aktiivne osalemine muudatuste protsessis on oluline ning see aitaks leida parimad lahendused.

Järgmine Lüganuse haridusteemaline rahvakoosolek on kavandatud jaanuarikuusse. Nii ministeerium kui kohalik kogukond loodavad, et see toob kaasa aktiivsema osaluse ja arvamuste jagamise kohalikelt elanikelt.