IKEA skandaal tõi Leedu metsakaitsjad tänavatele

Reedel, 17. novembril kogunesid sajad metsakaitsjad Vilniuses Leedu seimi ees, et protesteerida intensiivsete metsaraiepraktikate vastu. Meeleavalduse korraldamise põhjuseks olid mitmed metsade massilised lageraied, mida Leedu metsamajandajad õigustavad üraskitõrjega. Lisaks protestiti mööblifirma IKEA tegevuse vastu, keda süüdistatakse Natura 2000 alade hävitamises.

Protesti käigus demonstreerisid osalejad plakateid kirjadega nagu “Kirved eemale meie metsadest”, “Stopp mõttetule metsaraiele”, “Mets ei ole lihtsalt puit”, “[Keskkonnaminister] Gentvilas, stopp Leedu metsade hävitamisele”, “Ärge puudutage meie puid” jne. Meeleavaldusest võttis osa mitmeid avaliku elu tegelasi, sh keskkonnaeksperte, teadlasi ja aktiviste. Samuti põles linnaväljakul suur lõke, toimus kontsert ja mängiti šamaanitrummi.

Sel aastal väljastatud raielubade kohaselt on Leedus kavas lagedaks raiuda üle 4000 hektari metsa, hõlmates ka kaitse all olevaid II grupi metsi, looduskaitsealasid, Euroopa Liidu olulisel loodusalal paiknevaid ning Leedu ajaloolise ja kultuuripärandi jaoks olulisi metsi, nagu Antazavė lahingupaik (metsavendade ja punavõimude vahel), Pakačinė linnamägi (pärineb rauaajast) ja nende kaitsealad. Nagu Eestiski, on Leedus hakanud massiliselt levima kuuse-kooreürask, kellega metsamajandajad raiete vajalikkust põhjendavadki.

Meeleavalduse korraldajate kriitika suunati peamiselt keskkonnaministeeriumi, Riikliku Metsateenistuse ja metsaameti poole, süüdistades neid metsaraiete lubamises ja lühinägelikus majandushuvide järgimises. Looduskaitsjad rõhutasid, et riigimets kuulub rahvale, ning küsisid, miks viivitatakse loodusdirektiivide rakendamisega. Samuti nõudsid nad radikaalset muutust metsamajanduses, kus tuleks edaspidi keskenduda metsade looduslikule taastumisele ja säilitamisele.

Protesti käigus süüdistati ka mööbligiganti IKEA-d, kellele tarnitakse suur osa Leedu metsadest raiutavast puidust. Kriitika suundus mööblifirma vastu seoses Natura 2000 alade hävitamise ja raielubade ebaseaduslikkusega. Mõnes Leedu paigas on juba tuvastatud, et IKEA-le puitu tarnivad ettevõtted on rikkunud looduskaitseseadusi.

Leedu keskkonnaminister Simonas Gentvilas aga märkis, et IKEA on oluline Leedu eksportija ning Leedu majanduse jaoks edulugu. “Milles on siin probleem? IKEA on maailmas juhtiv korporatsioon, mille tooted on väga hinnatud ja see on “Leedu edulugu”. 40 protsenti Leedu ekspordist moodustavad puittooted. Iga kümnenda inimese sissetulek on seotud puiduga ja see on Leedu absoluutne edu,” väitis keskkonnaminister vastuseks kriitikale.