Metsküla kooli vaidlus venib uude aastasse

Metsküla Algkooli ja Lääneranna valla vaheline kohtuvaidlus jätkub veel järgmisel aastal. Praeguseks hetkeks jätkub Lääneranna valla toetuseta ja loata tegutseval Metsküla koolil rahalisi vahendeid veebruari lõpuni. Olukord on keeruline, ja kuigi osapooltele on antud võimalus esitada kompromissettepanekud või jätkata kaebuse läbivaatamist kirjalikus menetluses, ei ole otsust veel tehtud.

Viimati andis kohus Metsküla kohtuasjas osapooltele võimaluse esitada konkreetseid ettepanekuid, kuidas edasi liikuda. See tähendab, et kas jätkata kaebuse läbivaatamist kirjalikus menetluses või alustada kompromissläbirääkimisi. Kohus rõhutas, et kui pooltel ei õnnestu kokkuleppele jõuda, tuleb ühel hetkel see tunnistada ja jätkata kohtumenetlust. Ettepanekute esitamise tähtaeg oli 7. detsember, vastused on laekunud, ja kohus analüüsib neid, et määrata edasise menetluse käik.

Tallinna halduskohtu pressiesindaja Anneli Vilu selgitas, et kohus on olnud järjekindel, et leida Metsküla kohtuasjale lahendus. Kohtunik Janek Laidvee märkis, et ehkki õiguslikult on olukord lahendatud, on vaja veel arutada teisi küsimusi, sealhulgas koduõppe korraldamist.

Metsküla algkooli direktor Pille Kaisel on väljendanud muret, et kui raha otsa saab, tuleb koolil “pillid kotti panna”. Hetkel jätkub kooli tegevus rahaliste vahenditega, mis on tulnud peamiselt annetajatelt, kuni veebruari lõpuni.

Lääneranna vallavolikogu võttis märtsis vastu otsuse kärpida kohalikku koolivõrku. Selle tulemusel suleti Lõpe ja Metsküla kool ning tehti muudatusi teistes koolides, näiteks kaotati Koonga ja Varbla koolist 7.–9. klass. Virtsu kool, mida algselt ka sulgeda kaaluti, muudeti alates selle sügisest neljaklassiliseks algkooliks.

Metsküla Algkooli pere esitas Lääneranna vallavalitsuse vastu kohtusse kaebuse, soovides kooli säilitada. Kohtu ettepanek leida kompromiss lähtus ratsionaalsest seisukohast, et raha, mis kulub kohtuvaidlusele, võiks suunata laste haridusele. Kompromiss võimaldaks vaidluse lõpetada mõlema poole nõusolekul.

Kohtuasi on olnud keeruline ja on kestnud mitmeid kuid. Metsküla kooli esindajad on väljendanud muret hariduse kvaliteedi ja laste tuleviku pärast, samal ajal kui Lääneranna vald on toonud välja majanduslikud kaalutlused ja koolivõrgu optimeerimise vajaduse. Kooli sulgemise korral oleks mõjutatud mitte ainult haridussüsteem, vaid ka kogukond ja kohalikud pered.