Eesti põllumajandussektor on langenud sügavasse kriisi

Eesti põllumajandustootjate esindusorganisatsioonid, olles silmitsi sügava kriisiga, on pöördunud ühiselt valitsuse poole, nõudes kiiret ja otsustavat sekkumist. Kriis on laialdane ning seda süvendavad majanduslik ebastabiilsus, kliimamuutused, rohe-eesmärkide rakendamine ja tootmiskulude tõus, mis on viinud toidutootmise ja maaettevõtluse keerulisse olukorda.

Eesti Noortalunikud MTÜ, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ja Eestimaa Talupidajate Keskliit esitasid valitsusele resoluutse üleskutse tegutsemiseks.

Põllumajandustootjate esindusorganisatsioonid tõid ühisavalduses välja, et Eesti põllumajandussektor on langenud sügavasse kriisi. 2023. aasta näitajad näitavad sektori ettevõttetulu langust 72 miljoni euroni ja võlgnevuste kasvu tarnijatele 60–70 miljoni euro ulatuses, mis on halvim näitaja alates Euroopa Liiduga liitumisest.

Nendes äärmiselt murettekitavates oludes kutsuvad põllumajandustootjate esindusorganisatsioonid valitsust üles tegema kiireid ja otsustavaid samme järgmistes valdkondades:

  1. Likviidsuse parandamine, kasutades majanduse struktuuritoetuse meetmeid põllumaakapitalirendi ja kriisilaenude võimaluste tarbeks.
  2. Kliimaseaduse eesmärkide ülevaatamine, tagades nende realistlikkuse ja saavutatavuse ning vajadusel nende kohandamine vastavalt sektori vajadustele.
  3. Majanduspoliitika rakendamine, toetades põllumajandussektori stabiilsust ja arengut praeguses kriisiolukorras.

Põllumajandustootjad seisavad igapäevaselt silmitsi kliimamuutuste mõjudega ning on seetõttu huvitatud negatiivsete mõjude leevendamisest ja keskkonnahoiust. Toidutootmine on Eesti majanduse ja maaelu alustala, mis tagab tuhandetele peredele maapiirkondades toimetuleku ja kogu rahvale toiduvaru kindluse.

Eestimaa Talupidajate Keskliit, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ja Eesti Noortalunikud kutsuvad valitsust üles toetama nende esitatud ettepanekuid ning tegutsema aktiivselt Eesti põllumajandussektori toetuseks nii riiklikul kui Euroopa Liidu tasandil. On hädavajalik kaitsta meie toidutootjaid, tagades puhta ja kodumaise toidu kättesaadavuse ka tulevikus.

Põllumajandustootjate üleskutse väljendab sügavat muret ja nõuab kiiret tegutsemist. Koostöös valitsusega püütakse leida lahendusi mitte ainult hetkeprobleemidele, vaid suunatakse ka pilk tulevikku, et tugevdada Eesti põllumajandussektorit ja tagada selle jätkusuutlikkus.