Eesti metsade kaitseks algatatud petitioon kogub hoogsalt allkirju

Eesti metsade saatust puudutav algatus on kogunud üha suuremat tähelepanu ja toetust. Initsiatiiv, mille eesmärk on lõpetada rahvusparkides ja kaitsealadel toimivad lageraied, on leidnud kajastust petitsioonis, mis kogub allkirju üle Eesti. Sellega kaasneb üleskutse muuta looduskasutust selliselt, et kaitsealad oleksid tõeliselt kaitstud ja hõlmaksid vähemalt 30% Eestimaa pinnast.

Kodanikuühenduste Päästame Eesti Metsad MTÜ, Roheline Läänemaa MTÜ ja Hoiame Loodust MTÜ algatatud petitsioon, mille eesmärk on keelustada lageraied kaitsealadel, on tekitanud ühiskonnas laia arutelu ja heakskiitu. See kampaania on vastus murettekitavale olukorrale, kus kehtivad kaitsekorrad ei suuda takistada metsade ökosüsteemipõhise säilimise vastaseid tegevusi.

Petitsiooni üks algataja on Farištamo Eller, Päästame Eesti Metsad MTÜ juhatuse liige, kes toonitab, et paljud inimesed ei ole teadlikud kaitsealade lageraiumisest, kuna see näib olevat vastuolus loogikaga. Elleri sõnul on filmi “Vara küps” vaatamine oluline, et mõista, kuidas ja miks toimub Eesti metsades ja kaitsealadel lageraie ning julgustab inimesi mõtlema muutuste võimalikkusele.

Riigikontrolli audit aastal 2023 kinnitas petitsiooni algatajate muret, tuues esile, et praegune kaitsekorraldus ei suuda kaitsta metsi uuendusraie eest, mis seab ohtu nende väärtused ja bioloogilise mitmekesisuse. Probleem ilmneb selgesti selles, et Eesti metsades on välja surnud 38 liiki, metsalindude arvukus on kiirelt langemas ja elurikkus on ohus.

Petitsioonile on seni juba liitunud mitmed keskkonnaorganisatsioonid, sh Hiite Maja, MTÜ Roheline Pärnumaa, Seltsing Roheline Kuusalu, Eesti Roheline Liikumine MTÜ ja Eesti Keskkonnaühenduste Koda. Rahvahulk nõuab nüüd muutust, kogudes allkirju üle kogu riigi, et seista vastu kaitsealade lageraiumisele.

Petitsiooni eesmärk ei ole ainult probleemi tõstatamine, vaid ka lahenduste väljapakkumine. Algatajad soovivad suurendada ökosüsteemide kaitstud alade osakaalu vähemalt 30%-ni Eesti maismaast. Keskkonnateadlikkuse suurendamine ja laiaulatuslik toetus on võtmetähtsusega, et saavutada muudatusi Eesti looduse kaitsmisel.

Üleskutse keelustada lageraied kaitsealadel jääb aktuaalseks ja petitsiooni saab toetada, andes oma allkirja, et avaldada survet muutusteks Eesti metsade kaitsmisel. Rahvaalgatus annab selge sõnumi – on aeg pöörata tähelepanu meie metsade säilimisele.