Albert Razini märtrisurm trotsis Kremli genotsiide

Neli aastat tagasi vabasurma läinud udmurdi rahvuslane, keeleteadlane Albert Razin võttis ette meeleheitliku sammu, et avaldada protesti väikerahvaid nii füüsiliselt kui vaimselt hävitava Vene imperialismi vastu. Tänaseks on läänemaailm Ukrainas toimuva kuulutanud genotsiidiks, ent soomeugri rahvaste kultuuri hävitamise kohalt vaikib endiselt.

Albert Razin süütas end põlema Udmurtia parlamendihoone ees 10. septembril 2019, korraldades enne seda ühemehe-meeleavalduse kohaliku parlamendi istungi eel. Ta jagas poliitikutele kirju, milles kutsus üles udmurdi keele ja rahvuse kaitsmisele. Razin oli palju aastaid võidelnud udmurdi keele ja kultuuri säilitamise eest, ent Kremli-meelseid kohalikke poliitikuid tema arvamusavaldused ega väikerahvaste eluõigus ei huvitanud.

Venemaa võimud on järjest õõnestanud põliskeelte ja kultuuride võimalusi enesesäilitamiseks ja tulemused on silmaga näha. Udmurdi keele rääkijate arv on kahanenud ning paljud udmurdid on sunnitud kasutama vene keelt igapäevaelus. Udmurtia vabariigi juhtkond on läbi aastate koosnenud peamiselt venelastest, jättes udmurdi haritlaskonna otsuste tegemisest kõrvale.

Kuni säilib suurvene imperialism, millest on tabavalt kirjutanud Jüri Uluots, jätkub põlisrahvaste kultuuri hävitamine kõikjal, kuhu Kremli võim ulatub. Tegemist on samasuguse kultuurilise genotsiidiga kui seda on Puna-Hiina surve uiguuri rahvale. Ka Eesti poliitikutel oleks aeg tunnistada, et Putini veriste tegudega Ukrainas on samaväärne palju aastaid kestnud soomeugri keelte väljajuurimine.

Jagame Albert Razini mälestuseks viimast temaga tehtud intervjuud.