Kas Venemaast saab tulevikus islamimaa?

Juudivastased rahutused Dagestanis on vaid suurema probleemi sümptom. Moslemid mängivad Venemaal üha olulisemat rolli. Vastupidi levinud arusaamale ei ole mitte Prantsusmaal ega Saksamaal, vaid just Venemaal kogu Vana Maailma suurim moslemipopulatsioon. Mida rohkem Moskva Euroopast eemaldub ja Aasia suunas pöördub, seda mõjukamaks muutub seal islam, kirjutab Poola analüütik Maciej Pieczyński ajakirjas Do Rzeczy ja veebilehel Sovereignty.pl.

Dagestani pealinna Mahhatškala lennujaamas karjus vihane rahvamass “Allahu akbar!”, kavatsedes äsja Tel Avivist saabunud juute lõksu meelitada. Hasavjurti hotelli ees nõudis mitusada inimest, et üks külalistest – Iisraelist pärit pagulane – visataks tänavale. Kabardi-Balkaaria pealinnas Naltšikis süütasid tundmatud isikud juudi kultuurikeskuse. Antisemiitlikke meeleavaldusi korraldati Mahhatškalas ja Tšerkesskis (Karatšai-Tšerkessia pealinnas). Meeleavaldajad nõudsid juutide väljasaatmist piirkonnast. Allahi järgijad moodustavad Venemaa Kaukaasia vabariikide elanikest enamuse. Nad moodustavad 94 protsenti elanikkonnast Dagestanis ja 96 protsenti Tšetšeenias.

Putinil on alati olnud ülekaalukas toetus mõlemas vabariigis, kuid samal ajal kui Ramzan Kadõrovi raudse käega valitsetud Tšetšeenias on protestid sisuliselt võimatud, muutub Dagestan teist korda Ukraina invasiooni järel rahvarahutuste pesaks. Pärast mobilisatsiooni väljakuulutamist tulid naised tänavatele, keeldudes lubamast oma mehi ja poegi rindele saata. Nüüd hauvad need mehed ja poisid verist kättemaksu Palestiina eest. Venemaa julgeolekujõudude reaktsioon oli hilinenud, kuid toimus. Nad tuvastasid 150 isikut, kes olid osalenud lennujaama ründamises, ja pidasid 60 neist kinni.

Moskva on ennast distantseerinud nendest juudivastastest mässudest ja süüdistab Läänt. “Lääne patroonide valitsetud Ukrainast püütakse Venemaal pogromme õhutada. Ma ei ole kindel, kas USA sellest üldse teadlik on – neil oleks kasulik uurida, mida eriteenistused Ukrainas teevad. Nad on rämps, ei saa teisiti öelda,” lausus Putin. Tegelikult andis signaali Mahhatškala lennujaama ründamiseks Telegrami kasutaja “Utro Dagestan” (“Hommikune Dagestan”), millega oli kunagi seotud vene opositsiooniliige Ilja Ponomarjov, kellel on hämar maine ja kes tegutseb praegu Ukrainas. Ponomarjov on väitnud, et ta töötab koos Putini-vastase partisanigrupiga, mis väidetavalt vastutab Darja Dugina, Aleksander Dugini tütre mõrva eest. Pole kahtlust, et rahutused Venemaal on nii Kiievi kui ka Vene opositsiooni huvides ning rahutuste tekitamine polnud keeruline. Peaaegu kaks aastat kestnud sõda Ukrainas, milles osaleb palju Kaukaasiast värvatuid; maailma moslemite seas kasvav Iisraeli-vastasus, mille on põhjustanud Lähis-Ida konflikt ja Iisraeli kuriteod; ning lõpuks, kuum kaukaasia veri – kogu see kompott vajas ainult sädeme süütamist.

Venemaal on esikohal riik, mitte rahvus

On kaheldav, kas need rahutused said innustust Kremlist. Valitsev ideoloogia Venemaal ei ole mitte rahvuslus, vaid imperialism. Selle peamised väärtused on riik ja selle aparaat, mitte rahvus. Traditsiooniliselt on suur uhkuseallikas, mida rõhutatakse Venemaa (ja endise Nõukogude Liidu) propagandas, erinevate kultuuride ja religioonide rahumeelne kooseksisteerimine Moskva tugeva keskvõimu all, mis omakorda tagab selle süsteemi puutumatuse ja turvalisuse.

Putin ja Kadõrovi suhe on siin tüüpiline. Tegelikult on Tšetšeenia islamiriik Vene riigi sees, kuid kadõrovlased keskenduvad pigem uskmatutega sõdimisele impeeriumi piiridel Ukraina sõja rinnetel, mitte täieulatuslikule džihaadile riigi piires.

Iga etniline konflikt tähendab politseiriigile näo kaotamist ja kahjustab selle mitmekesisuse müüti. Seda öeldes on Dagestani mässulisus omamoodi ka selle leebuse kõrvalmõju, mida Putin on näidanud moslemivabariikide ja eelkõige nende haldurite suhtes. Tšetšeenia puhul oli see hind, mida tuli maksta piirkonna rahustamiseks. Tšetšeenia Vabariik tehti kõigepealt maatasa, seejärel pumbati miljoneid rublasid selle taastamiseks ja laiendamiseks, ning sellele anti nii ulatuslik siseautonoomia – peamiselt kultuuriline, mis on seotud šariaadiseaduse de facto ülimuslikkusega föderaalseaduse üle, – et sügavalt usklikel tšetšeeni moslemitel polnud enam mõtet võidelda iseseisvuse eest. Kadõrovlased tunnevad karistamatust mitte ainult oma enklaavis, vaid ka kogu riigis. Isegi Moskva politseinikud kaebasid kunagi inimõiguslastele Tšetšeenia satraabi isikliku kaardiväe üle.

Kadõrovi klann kasvab jõudsalt

Kadõrovi klanni karistamatus paistab kaugele. Septembri lõpus postitas Tšetšeenia Vabariigi juht video oma 15-aastasest pojast, kes julmalt peksis kohalikku elanikku, keda süüdistati Koraani põletamises Volgogradis asuvas vanglas. Ramzan Kadõrov ei varjanud oma uhkust lapse üle. Nagu teame, ei ole Volgograd Tšetšeenia linn. See ei ole mingil viisil Kadõrovi jurisdiktsiooni all. Veel enam, isegi Venemaa seaduste kohaselt on juba vahistatud inimese peksmine kuritegu. Kuid pole mingeid viiteid sellele, et Adam Kadõrov, kes on oma noore ea kohta juba edukas segavõitleja, kannataks mingite tagajärgede all. Selle küsimuse peale keeldus Kremli pressiesindaja kommentaarist. Juhtumi järel autasustas isa Adam Kadõrovit Tšetšeenia kangelase medaliga. Ametlikult anti see talle tema spordisaavutuste eest. Pole ime, et mõned internetikasutajad kommenteerisid kibedat irooniat, et nüüd antakse Venemaa “superriigis” medaleid venelaste peksmise eest.

Adam Kadõrovit autasustati ka veel kahe moslemite ülekaaluga vabariigi võimude poolt. Tatarstani president autasustas teda Sõpruse ordeniga tema “olulise panuse eest rahvaste ja religioonide vahelise rahu ning harmoonia tugevdamisse”. Karatšai-Tšerkessia poolt anti noorele Kadõrovile orden “traditsiooniliste islami väärtuste kaitsmise eest”. Vene opositsiooniajakirjanik Sergei Medvedev usub, et 15-aastase noormehe võidukäik regionaalsetes pealinnades on enamat kui tema isa järjekordne avalike suhete trikk (kellele meeldib ennast internetis eksponeerida, sageli tahtmatult koomilisel moel; pole juhus, et kadõrovlastele on antud hüüdnimi “TikToki armee”).

Isa, Tšetšeenia diktaator, kogub oma poja rinnale medaleid, kogudes sümboolset andamit muslimiregioonide juhtidelt. Lõppude lõpuks kogub Adam Kadõrov oma loorberipärgasid seetõttu, et ta peksis kättemaksuks pühaduseteotuse eest üht paganat. Nii tugevdab tema isa oma positsiooni Venemaa olulisima moslemite kaitsjana nii Venemaal kui ka selle piiridest kaugemal. Pärast sõja puhkemist Lähis-Idas mõistis Kadõrov hukka “Iisraeli fašismi” ja väljendas korduvalt valmidust saata oma “rahuvalvajad” Palestiinasse, et aidata Hamasi. Tema mehed on tõenäoliselt üle võtnud osa Wagneri grupeeringu sõjalisest varustusest.

Kadõrovlased kasvavad jõudsalt. See ei tähenda siiski, et nad oleksid oht Putinile. Vastupidi, Kadõrov on oma Kremli isanda ustav teener. Karistamata Kaukaasia sõjakurjategija on ärritanud mitmeid mõjukaid inimesi Venemaal. Seetõttu võiks Kremli ümberkorraldamine tema positsiooni nõrgendada, ehkki ta jääks tõenäoliselt praegusesse ametisse. Sest sõltumata sellest, kes tulevikus Putinile järgneb, on kaheldav, et ta julgeks kukutada Kadõrovi, kelle autoriteet ja jõud tagavad Venemaa jaoks rahu Kaukaasias.

25 miljonit moslemit

Eri andmete kohaselt elab Venemaal kokku umbes 147 miljoni elaniku hulgas 20 kuni 25 miljonit moslemit. Üksi Moskvas on kolm kuni neli miljonit moslemit. Oluline on märkida, et statistika ei keskendu niivõrd kodanike deklareeritud usule kui nende päritolule. Traditsiooniliste islamirahvaste esindajaid peetakse lihtsalt moslemiteks. Islam on Venemaal teine suurim usund kristliku õigeusu järel, ja selle järgijate arv kasvab. Nagu ka Läänes, on selle põhjuseks demograafia. Venemaa venelased on vananev rahvastik – sellele aitavad kaasa kõrge abielulahutuste hulk ja liberaalsed abordiseadused, – kes annab tasapisi teed moslemikogukondade suurtele traditsionalistlikele peredele.

Allahi järgijad Venemaal on enamasti radikaalselt konservatiivsed. Islamiusulised vaimulikud ja poliitikud seisavad koos õigeusu hierarhidega, mõistes hukka abordi ja homoseksuaalsuse, kritiseerides “roiskuvat Läänt” ning toetades Vene imperialismi. Kuna nad on moslemid, on nad selles äärmuslikumad kui kristlased. Kadõrov ei piirdu ainult homoseksuaalsuse ebaseaduslikuks kuulutamisega. Tšetšeenias röövitakse, piinatakse ja tapetakse homoseksuaale ilma kohtuprotsessita. Ukraina invasiooni nimetab tšetšeeni diktaator avalikult “džihaadiks”. Selles “pühas sõjas” on kadõrovlaste vaenlasteks “satanistid, fašistid” ja “saatanlik demokraatia”, mis Kadõrovi sõnul kiusab taga usklikke.

Euroopa suurim mošee ehitati Groznõisse Moskva rahaga. Vastupidi levinud arusaamale ei ole mitte Prantsusmaal ega Saksamaal, vaid just Venemaal kogu Vana Maailma suurim moslemipopulatsioon. Miks pole need miljonid islamiusulised saanud vasakliberaalse leeri loomupärasteks toetajateks, nagu see on juhtunud Läänes? Vastus on lihtne. Vasakpoolsus pakub migrantidele ja pagulastele peamiselt teenuseid – samuti toetust propaganda kaudu. Immigrandipopulatsioon, kelle juured on maast lahti kistud ja istutatud uude kohta, muutub enamusrahva (reaalse või kujutletava) vaenamise objektiks. Venemaal mängivad seda rolli Kesk-Aasia ja Kaukaasia majandusmigrandid, kes sageli töötavad seal ebaseaduslikult. Vene rahvuslased halvustavad neid tihti ja kutsuvad “mustadeks”. Isegi opositsiooniliider Aleksei Navalnõi, keda Läänes palju kiidetakse, on avalikult nõudnud migrantide kui “kahjurite” riigist väljasaatmist.

Kuid enamik Venemaa moslemeid on põlisrahvad, kes on oma territooriumidel elanud sadu aastaid. Põhja-Kaukaasia vallutasid venelased alles 19. sajandil. Hoolimata oma purustavast arvulisest ja tehnoloogilisest ülekaalust, kulus venelastel viiskümmend aastat, et murda kangekaelsete mägilaste vastupanu. Kaukaasia on jätnud jälje ka vene kultuuri. Selle piirkonna vallutamist kirjeldasid suured kirjanikud nagu Aleksander Puškin, Mihhail Lermontov ja Lev Tolstoi; igaüks neist kirjutas muide eraldi teose pealkirjaga “Kaukaasia vang”. Sõjakäigul osalenud kasakad põlastasid vallutatud rahvast, sellegipoolest hakkasid nad mitte ainult riietuma tšerkessi või tšetšeeni mägilaste kombel, vaid imiteerisid ka nende traditsioonilist akrobaatilist tantsu lezginkat, mis on tänapäeval populaarne nii kadõrovlaste kui ka etniliste venelaste seas Ukraina rinnetel. Nii populaarseks on saanud vallutatute traditsioon võitjate kultuuris.

Lisaks Põhja-Kaukaasia vabariikidele (Dagestan, Tšetšeenia, Inguššia, Kabardi-Balkaaria ja Karatšai-Tšerkessia) on moslemid enamuses ka Venemaa kaguosas, Volga piirkonnas, Tatarstanis ja Baškortostanis, kus nad moodustavad 54 protsenti elanikkonnast. Tatarstani pealinn Kaasan on korraldanud alates 2009. aastast rahvusvahelist majandusfoorumit “Venemaa – Islamimaailm”. Sel aastal oli ürituse tipphetkeks “Russia Halal Expo“, mille raames tutvustasid 11 riigi, sealhulgas Türgi, Iraani ja Araabia Ühendemiraatide esindajad oma äri- ja kultuuritegevusi. Kokku osales selle aasta foorumil korraldajate sõnul üle 16 000 inimese 86 islamimaalt ja 84 Venemaa Föderatsiooni piirkonnast. Tatarstani president Rustam Minnihanov juhib rühma “Venemaa – Islamimaailm”, mis on ametlikult vastutav suhete eest islamimaadega. Hiljuti kohtus ta ametlikult Aserbaidžaani presidendi Ilham Alijeviga.

Nagu Kaukaasias, on ka Volga piirkonnas islamil pikem ajalugu kui Vene valitsusel. Varakeskajal asus seal Volga-Bulgaaria riik (mitte segamini ajada tänapäeva lõunaslaavi Bulgaariaga). Legend Kiievi vürsti Vladimiri usuvalikust seostub selle riigiga. Enne kui ta otsustas vastu võtta kristliku õigeusu ja Kiievi riigi ristida, võõrustas vürst Vladimir erinevate uskude esindajaid. Volga-bulgaarlased kutsusid teda islamit omaks võtma. Kuid teda heidutas islami alkoholikeeld, sest tema sõnul “joomine on venelaste rõõm, me ei saa elada ilma selleta”. 13. sajandil vallutasid mongolid Volga-Bulgaaria ja liitsid selle oma uue riigi, Kuldhordiga. Kiievi riigil läks paremini. Tatarlased laastasid riigi põhjalikult, kuid ei kustutanud seda kaardilt. Nad üksnes allutasid ta poliitiliselt rohkem kui kaheks sajandiks. Tatarlaste valitsuse all kasvas aina tähtsamaks Moskva, mis lõpuks murdis end tatarlaste võimu alt välja ja hakkas vallutama ülejäänud maid, mis olid varem kuulunud Kiievi riigile. Sel ajal võttis Kuldhord omaks islami. Tatarlased nõrgenesid ja Moskva vürstiriik (hiljem Venemaa) kasvas jõudsalt. Kuldhordi lagunemise tulemusena loodi endise Volga-Bulgaaria territooriumil (tänapäeva Tatarstani ja Baškortostani aladel) Kaasani khaaniriik, mille 16. sajandil vallutas ja surus enda võimu alla tsaar Ivan Julm.

Alates sellest hetkest alustas Venemaa oma laienemist Aasiasse, neelates alla mitte-õigeusklikke maid. Just tatarlastelt õppisid venelased, kuidas ehitada võimsat, despootlikku impeeriumi. Veel hiljuti kasutasid ajaloolased terminit “mongoli-tatari ike”. Tänapäeval räägivad Vene ajaloolased üha enam “khaanide sõltlusest” või “hordi valitsusajast”. Kremli ajaloopoliitika, kasvatades vaenulikkust Lääne suhtes, õigustab ja isegi kiidab üha enam Venemaa identiteedi ja mineviku Aasia aspekte. See on ka poliitilise korrektsuse küsimus. Lõppude lõpuks moodustavad nende kahe vabariigi elanikkonnast tänapäeval enamuse endiste vallutajate järeltulijad.