72 protsenti ei toeta plaanitavat automaksu

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud küsitlus näitas, et Eestis automaksu kehtestamist toetab vaid 21% vastajatest, samas kui 72% vastanutest ei poolda automaksu ideed. Uuringu tulemused annavad olulise ülevaate avalikkuse seisukohast kavandatava automaksu suhtes ning näitavad selgelt, et automaksu toetajad on valdavalt Reformierakonna valijad.

Märtsis ametisse astunud Reformierakonna, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraatide valitsusliit on välja käinud idee kehtestada Eestis automaks, kuid avalikkuse suhtumine sellesse ettepanekusse on olnud üldiselt eitav. Et mõista inimeste hoiakuid automaksu kehtestamise suhtes, viis Ühiskonnauuringute Instituut läbi kiirküsitluse, mille käigus küsiti vastajatelt, kuidas nad suhtuvad kavandatavasse automaksu.

Uuringu tulemusel selgus, et vaid 21% vastanutest toetab automaksu kehtestamist või pigem toetab seda ideed. 72% küsitletutest vastas, et nad ei toeta või pigem ei toeta automaksu. Ülejäänud 7,2% ei osanud küsimusele vastata.

Huvitaval kombel on automaksu toetajad ülekaalus ainult Reformierakonna valijate seas. Reformierakonna valijatest toetas automaksu sisseviimist 52%, samal ajal kui 37% vastas, et ei toeta. Eesti 200 valijate hulgas oli toetajaid 33% ja vastuseisjaid 57%. Sotsiaaldemokraatide valijate seas toetas automaksu 44% ning vastu oli 50%.

Kui vaadata opositsioonierakondade valijaid, siis nemad on selgelt automaksu kehtestamise vastu. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna valijatest 96%, Keskerakonna valijatest 84% ja Isamaa valijatest 83% ei toeta automaksu kehtestamist.

Küsitlusele vastanutest 80% teatas, et neile või nende leibkonnaliikmele kuulub auto. Neist vastajatest, kelle leibkonnas on auto, toetas automaksu 18% ning ei toetanud 77%. Nendest vastajatest, kelle leibkonnas ei ole autot, toetas automaksu 35% ning ei toetanud 50%.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi läbiviidud küsitlus annab olulise signaali valitsusele ja poliitikutele, et avalikkus ei soosi automaksu kehtestamist. Kõigi demograafiliste gruppide lõikes on selges ülekaalus vastajad, kes ei toeta automaksu kehtestamist. Reformierakonna valijad on ainsad, kelle seas automaksu toetajad moodustavad napi enamuse.

Norstati poolt läbiviidud küsitlus viidi läbi veebikeskkonnas 18-aastaste ja vanemate Eesti kodanike seas. Uuringus osales kokku 1004 vastajat 21.–22. juulil 2023.

Teisipäeval kirjutas Eesti Päevalehes Reformierakonna auesimees Siim Kallas, et automaksu suurus võiks olla lausa 1000 eurot aastas.