Mõniste kogukond võitleb kooli allesjäämise eest

Mõniste piirkonna elanikud on astunud vastu Rõuge vallavalitsuse koolivõrgu reformikavale, mis ohustab Mõniste kooli sulgemisega. Teisipäeva õhtul koolimajas toimunud koosolekul kogunes umbes 70 inimest, kes nõudsid kooli säilitamist, rõhutades piirkonna laste arvu stabiilsust ja haridussüsteemi efektiivsust.

Rõuge vallavalitsuse esitatud koolivõrgu ümberkorraldamise eelnõu näeb ette nelja munitsipaalkooli ühtse juhtimise alla viimist, mille tulemusel lõpetataks alg- ja põhihariduse andmine Mõniste koolis. Haanja, Rõuge, Varstu ja Mõniste põhikoolide liitmisel moodustuks Rõuge põhikool õppekohtadega Haanjas, Rõuges ja Varstus. Kuutsi külas asuvas Mõniste koolimajas säiliks vaid lasteaiarühm.

Mõniste koolis on hetkel 50 õpilast, lasteaias 27 last ning muusikakoolis 23 õpilast. Piirkonna elanikud ja ettevõtjad on veendunud, et kooli sulgemine ei tooks kaasa mitte ainult õpilaste kaotust, vaid kahjustaks oluliselt ka piirkonna sotsiaalset dünaamikat ja kogukonna jätkusuutlikkust. Mõniste kooli toetajad leiavad, et vallavalitsuse poolt esitatud põhjendused, nagu laste arvu vähenemine ja koolide alatäituvus, ei ole piisavad reformi läbiviimiseks.

Rõuge vallavalitsuse teates seisab, et haridusvõrgu ümberkorraldused on vajalikud, et tagada haridusasutuste taristu ja pädevate õpetajate olemasolu tulevikus, kuna rahvastikuprognoos ei näita vallas rahvaarvu suurenemist. Vallavalitsus on sunnitud valima, kas sulgeda Varstu või Mõniste kool, kuna kahe 9-klassilise kooli üheaegne pidamine piirkonnas ei oleks jätkusuutlik.

Vallavalitsuse eelnõu läheb arutamisele hoolekogudes, volikogu komisjonides ja seejärel volikogu ette. Rõuge vallavolikogu peaks otsustama koolide ja lasteaedade tuleviku üle 27. veebruaril toimuval istungil. Reformi kavandati juba eelmisel aastal, kuid tol korral ei leidnud volikogus piisavalt toetust. Sel aastal võib otsustusprotsess osutuda sama keeruliseks.

Mõniste kooli säilitamiseks tehtud jõupingutused on leidnud laiemat toetust kui ainult Mõniste kogukond. Võrokeste kongressi vanemate kogu toetab Mõniste kooli säilitamist, rõhutades, et hea kool on oluline piirkonna noorte ja perede jaoks ning mõjutab positiivselt kogukonna jätkusuutlikkust.

Reformi vastu seisvate Mõniste kogukonna liikmete lootus on, et nende mured ja vastuseis jõuavad volikoguni ning et otsustajad võtavad arvesse piirkonna eripära ja elanike soove.