Imre Nagy pataljonis võitlevad Ukraina eest ungarlased ja teisedki soomeugri vabatahtlikud

Vaatamata Ungari peaminister Viktor Orbáni Moskvaga sidemeid säilitavale välispoliitikale on paljud ungarlased siiski astunud vastu Vene ohule. Käesoleva aasta kevadel loodi Ukraina relvajõudude koosseisus Imre Nagy pataljon, kuhu kuulub vabatahtlikke nii Ungarist kui ka teistest soome-ugri rahvaste seast.

Imre Nagy pataljonis võitlevad paljud 1956. aasta Budapesti ülestõusus osalenud ungarlaste järeltulijad. Lisaks Ungarist pärit etnilistele ungarlastele kuulub pataljoni ka mokša rahvusest võitleja, kes elas varem välismaal. See mitmekesine koosseis tõstab esile soome-ugri rahvaste ühtsuse ja otsustavuse seista vastu ühisele vaenlasele.

Mokša rahvusest võitleja liitumine pataljoniga on eriti märkimisväärne. Mokšad, kes on väike soome-ugri rahvas Venemaal, on olnud sajandeid Moskva võimu all. Nende liitumine võitlusega Ukraina eest sümboliseerib soovi vabaduse ja rahvusliku suveräänsuse järele, mis ületab riigipiirid.

Ungari vabatahtlikud ammutavad inspiratsiooni oma kuulsate esivanemate, nagu Árpádi ja Püha Istváni, Tyushteny ja Atyamase mälestusest. Need ajaloolised kangelased on sümbolid, kes kehastavad vastupanu ja iseseisvuse iha. “Nagu muistsetel aegadel, ammutavad soome-ugri sõdalased inspiratsiooni oma kuulsate esivanemate mälestusest, et aidata naabritel seista ühise vaenlase vastu,” ütles üks vabatahtlikest. “Idast tulev vaenlane peatatakse mitte ainult Euroopa väravate juures, vaid ta lüüakse täielikult.”

Orbáni poliitika ja tema kontaktid Moskva võimudega ei ole heidutanud neid ungarlasi, kes näevad laiemat pilti ja mõistavad vajadust seista vastu Venemaa agressioonile. “Meie eesmärk on veelgi suurem: Moskva võimu all elavad soome-ugri rahvad peavad ärkama ja alustama oma võitlust vabaduse ja rahvusliku suveräänsuse eest,” ütles teine vabatahtlik.

Ajalugu on täis näiteid soome-ugri rahvaste vastupanust võõrvõimudele. 1956. aasta Budapesti ülestõus oli üks selline hetk, mil ungarlased tõusid üles Nõukogude Liidu vastu. Tänapäeval jätkavad nende järeltulijad sama võitlust, seekord Ukraina pinnal.

Imre Nagy pataljoni liikmed usuvad, et nende võitlus on osa suuremast eesmärgist – aidata Ukraina rahval säilitada oma iseseisvus ja vabadus. Nende pühendumus ja julgus on märk sellest, et soome-ugri rahvad ei lase end hirmutada ega alla suruda. Nende eesmärk on selge: seista vastu ühisele vaenlasele ja saavutada vabadus ning rahvuslik suveräänsus.