Virumaal lõhuti küttepaigalduse käigus arvatav muinaskalme

Ida-Virumaal asuva Kuremäe raamatukogu maakütte paigaldamise käigus leiti iidne matusepaik, mis sai tõsiseid kahjustusi kokkulepetest kinni pidamata tehtud tööde tagajärjel. Kaitsevööndite vahele planeeritud kaevetööde käigus avastati matusepaik, mille säilmed kannatasid tugevalt, kuna töid alustati muinsuskaitsega kokkulepetest hoolimata.

Kuremäe vallavanema Tauno Võhmari sõnul oli kokkulepe, et kui kaevetööde käigus tulevad välja hauad, peatatakse tööd. Ometi selgus hiljem, et alustati töödega enne muinsuskaitse esindaja kohale jõudmist. Muinsuskaitseameti arheoloogianõunik Anu Lillak kinnitas, et osa luustikest oli juba välja kaevatud ja osa kannatas tugevalt.

Arvatavasti on tegemist vadjalaste matmispaigaga, kuna kaevepaiga lähedal asuvad vadjalaste kääbaskalmed. Kuremäe ümbruses asub ka Eesti kuulsaim vadjapärane kääbaskalmistu Jõugal. Luu-uurija Martin Malve sõnul saab täpsemat teavet matmiskohtade ja nende ajastu kohta kevadel planeeritud päästekaevamiste käigus.

“Esialgsel hinnangul on läbi kaevatud vähemalt viiest matusest. Aga ringi käies selgus, et neid võib olla isegi rohkem. Leidsime mitmeid koljukatkeid, kuigi kaevamise profiili vaadates peaks olema koljud justkui seinas, mis tähendab seda, et neid matuseid võib olla paraku rohkem lõhutud,” ütles Martin Malve intervjuus ERR-ile.

“Oleme kohtunud küll nende kopameestega, kes on öelnud, et kui nad on kaevanud matusesse sisse, siis on neil pärast kodus kummitanud,” lisas Malve. “Mine sa tea, võibolla tabab ka siinse töö tegijaid Kuremäe kalmistu needus.”

Arheoloogid rõhutasid, et leidude korral on kõigile osapooltele parem, kui kaevetööd peatatakse ja kutsutakse kohale spetsialistid, sest tagantjärele pusle kokku panemine on oluliselt keerulisem. Pärast leidu võeti kogu piirkond ajutise kaitse alla.