Viitna kogukond saavutas RMK raieplaanide tühistamise

Eelmisel nädalal toimus Lääne-Virumaal märgiline sündmus, mis tõi esile kogukonna jõu ja võime ühiselt seista oma elukeskkonna eest. Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) on loobunud Viitna ümbruse metsatööde plaani elluviimisest, tunnistades sellega kohalike elanike häälele ja looduskeskkonna väärtustamise üleolekut oma majandushuvidest.

Septembris 2023. aastal tutvustas RMK Lääne-Virumaa metsaülem Andres Lavrenov Viitna elanikele metsatööde plaani aastateks 2024–2033. Plaanis oli uuendustöid teostada ka küla lääneküljel asuvates metsades, mis tõi esile kohalike muretsevatel kodanikel murettekitavaid küsimusi. Üks kohalik elanik tõi arutelul esile oma mure raietööde mõju kohta privaatsusele, väljendades kartust, et raiutud metsavööndist kaob nende kodukoha looduslik ilu. Muretseti ka liiklusmüra ja tolmu suurenemise pärast.

RMK plaani kohaselt oleks olnud metsatööde raames ohustatud ka Viitna puhkemets, mis on tuntud oma erakordse loodusliku ilu ja vanade mändide poolest, mille vanus ületab sageli 100 aastat. Viitna kogukond on tihedalt seotud selle metsaga, mis pakub neile rahu ja vaimset kosutust. Seetõttu tõusis kohalike elanike vastuseis RMK plaanidele, kuna nad nägid ohtu nende armastatud keskkonnale.

Jaanuari viimasel nädalal teatas RMK metsaülem Lavrenov, et plaan on peatatud, tuues põhjuseks kohaliku omavalitsuse algatatud menetluse kohaliku kaitseala loomiseks. Kohalikud elanikud võtsid uudise vastu rõõmuga ning see andis neile julgustust ja enesekindlust. Üheskoos väljendati rahulolu ja kergendust, sest kogukond oli suutnud ühise jõuga seista vastu mõjuvõimsa asutuse survele ning säilitada oma loodusliku pärandi ja elukeskkonna.

Kohalik elanik Jaanika Mändla jagas ajalehele Virumaa Teataja oma rõõmu selle uudise üle. “Mul võttis kohe silmad märjaks see uudis,” ütles ta. “Reaalselt, nii hea meel on ja nii tore oli näha, et terve küla tuli ühise eesmärgi nimel kokku. See annab julgustust ka edaspidiseks, et koos oleme tugevamad. See ei oleks enam kodu, kui seda metsa siin ümber ei oleks.”

RMK otsus loobuda metsatööde plaanist on oluline samm kogukonna ja looduskaitsjate jaoks, kes seisavad vastu keskkonnakahjustustele ja võitlevad looduslike elupaikade säilimise eest. See näitab, et kui kogukond seisab ühtsena, on võimalik saavutada suuri muutusi ning hoida ära looduslike väärtuste hävitamine majanduslikes huvides.