Uuring näitab tugevat seost maastiku mitmekesisuse ja inimeste vaimse tervise vahel

Loodusel on meile palju pakkuda – nii füüsiliselt kui ka vaimselt. Uus Briti uuring avab looduse ja meeleolu vahelise seose ning toob esile loodusliku mitmekesisuse tähtsuse inimese vaimse tervise jaoks.

Londoni King’s College’i teadlane Ryan Hammoud ja tema kolleegid lõid mobiilirakenduse, mis võimaldas inimestel jagada reaalajas oma meeleolu ja asukohateavet, samuti ümbruskonna kirjeldusi. Uuringu käigus selgus, et mida mitmekesisem on keskkond, seda suurem on selle mõju vaimsele tervisele ja heaolule.

Uuringust selgus, et keskkond, mis sisaldab rohkesti erinevaid looduslikke komponente nagu puud, rohttaimed, linnud ja veekogud, pakub suuremat vaimset tervist toetavat mõju kui keskkond, kus looduslik mitmekesisus on väiksem. Tulemused näitavad, et looduses viibimise positiivne mõju vaimsele tervisele võib kesta kuni kaheksa tundi ning looduskeskkonna mitmekesisusest tuleneb tervelt veerand sellest kasust.

Teadlased rõhutavad, et lisaks looduse kaitsmisele tasub looduskeskkonna mitmekesisusega arvestada ka linnaruumi planeerimisel. Kui luua rohkem looduslike ökosüsteemidega sarnaseid alasid, võib see oluliselt parandada linnaelanike vaimset tervist.

Uuring toob esmakordselt esile mõju vaimsele tervisele, mis tuleneb igapäevastest kogemustest loodusliku mitmekesisuse keskel, reaalajas ja tegelikus elus. Tulemused kinnitavad selgelt looduslike tunnuste pikaajalist positiivset mõju üksikisiku vaimsele heaolule ning näitavad ka loodusliku mitmekesisuse olulist pikaajalist ja järkjärgulist mõju vaimsele tervisele.

Kuna bioloogilise mitmekesisuse mõõtmine linnapiirkondades võib olla keeruline, nõuab see tulevikus veel täiendavaid uuringuid. Edasine uurimistöö peaks keskenduma elurikkuse ja vaimse tervise sügavamate seoste uurimisele. Sellised uuringud aitavad kujundada paremaid otsuseid nii planeerimise kui ka keskkonna- ja sotsiaalpoliitika valdkonnas.

Loodus on oluline tegur meie vaimse tervise hoidmisel ja tugevdamisel ning seda tasub arvesse võtta nii riikliku kui ka isikliku tasandi terviklikkuse poole püüdlemisel.