USAs asutatud instituut uurib globaliseerumise ja immigratsiooni negatiivseid mõjusid

Ameerika Ühendriikides on asutatud mõttekoda nimega Kodumaa Instituut (Homeland Institute), mis keskendub globaliseerumise ja multikultuursuse negatiivsete mõjude uurimisele, eesmärgiga pakkuda välja teostatavad ja inimlikud alternatiivid.

Instituudi tegevdirektor David Zsutty on Californiast pärit advokaat, kellel on bakalaureusekraad politoloogias ja doktorikraad õigusteaduses. Enne õigusteaduse õpinguid teenis ta kuus aastat USA õhujõudude luureteenistuses lingvistina. Ta oli ka aktivist ja kohaliku osakonna juht Identity Evropa nimelises rahvuslikus liikumises. Kodumaa Instituudi idee autoriks on rahvuslasest esseist Greg Johnson.

Kodumaa Instituudi eesmärk on avada uued vaatenurgad küsimustele, milles seni on valitsenud poliitiline ja kultuuriline konsensus. Instituut rõhutab, et globaliseerumist ja multikultuursust ei saa käsitleda absoluutsete väärtustena poliitiliste eesmärkide seadmisel. Selline lähenemine võib põhjustada ühiskonna lõhestumist ning raskendada demokraatlikku valitsemist. Selle asemel soovib instituut uurida nende nähtuste negatiivseid tagajärgi ja pakkuda välja mõistlikke alternatiive, mis võiksid olla ühiskonnale kasulikud.

Kodumaa Instituut keskendub kahele kõige olulisemale valdkonnale. Esiteks uuritakse, kuidas multikultuursus ja põlisrahvastikku asendav migratsioon võivad hävitada unikaalsed rahvused ja kogukonnad. Teiseks uuritakse, kuidas püüd odava tööjõu järele võib viia läänemaailma elatustaseme ja tehnoloogilise arengu languseni.

Instituut plaanib saavutada oma eesmärke neljal viisil. Esiteks tehakse sotsiaalteaduslikke uuringuid multikultuursuse ja globaliseerumise negatiivsete tagajärgede kohta. Teiseks antakse kommentaare juba olemasolevatele uuringutele ja poliitikatele. Kolmandaks uuritakse põhjuseid, miks toetatakse globaliseerumist, multikultuursust ja asendusmigratsiooni. Neljandaks otsitakse nendele nähtustele mõistlikke ja inimlikke alternatiive, alustades kohalikest kogukondadest ja lõpetades rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Kodumaa Instituut rõhutab, et tema peamine roll on hariduslik. Kuigi nad esitavad ettepanekuid alternatiivse poliitika elluviimiseks, ei ole neil lubatud teha lobitööd seadusandluse kasuks ega toetada poliitilisi kandidaate.

Instituudi tegevust saab jälgida ka Twitteris ja Telegramis.