Otepääl avati Vabade Rahvuste Liiga I kongress

Reedel algas Lõuna-Eestis Otepääl Vabade Rahvaste Liiga esimene kongress, mis kestab pühapäevani. See kongress on oluline sündmus, kus osalevad erinevate Venemaa Föderatsiooni koloniaalvõimu all olevate rahvaste esindajad, kes otsivad võimalusi oma tegeliku iseseisvuse saavutamiseks.

Vabade Rahvuste Liiga (vene keeles Лига Свободных Наций) on rahvusvaheline ühendus, mis ühendab erinevate rahvaste vabadusliikumisi, kes on ajalooliselt olnud Venemaa võimu all. Liiga eesmärk on saavutada nende rahvaste õigus enesemääramisele, vabaneda koloniaalvalitsusest ning saavutada tõeline iseseisvus ja suveräänsus. Eelmise aasta seisuga kuulusid liigasse baškiiride, burjaatide, ingerlaste, kasakate, kalmõkkide, mokšade, tatarlaste, tšetšeenide, ersade ning jakuutide esindused.

Esimene kongress avati ametlikult reedel ning kongressi töökeelteks on vene ja inglise keel. Kongressil on esindatud ligikaudu kümme Venemaa Föderatsiooni koloniaalvõimu all olevat rahvust, kelle olukord on endiselt väga keeruline ja masendav. Liiga president, burjaat Radjana Dugar-DePonte tervitas delegaate ja külalisi ning rõhutas kongressi ajaloolist tähtsust.

Võro rahvast esindas kongressil võrokeste peavanem Kauksi Ülle, kes väljendas oma kõnes tugevat toetust õigluse ja enesemääramise põhimõtetele. “Peale folklooriansamblite peaks põlisrahvastel olema õigus osa võtta poliitikast ja otsustada oma maa saatuse üle,” rõhutas Ülle. Tema kõrval esindas Võro kongressi vanematekogu Mati Kuklane, kes on ka Rõuge vallavolikogu esimees ja EKRE juhatuse liige. Võrokeste ja setode kohalolek rõhutab solidaarsust Venemaa Föderatsiooni allutatud põlisrahvastega ning ühist seisukohta põlisrahvaste õiguste kaitsel.

Kongressile esitati videokõne kaudu tervitused ka neilt, kes ei saanud isiklikult kohal olla. Üks neist oli Ukraina ülemraada ajutise erikomisjoni esimees Maria Mezentseva, kes väljendas oma toetust Venemaa rahvastele ja nende võitlusele iseseisvuse eest.

URALIC keskuse asutaja ja kongressi üks korraldajaid Oliver Loode rõhutas oma kõnes rahvaste õigust enesemääramisele ning mõistis hukka Venemaa Föderatsiooni, kes seda õigust rikub. Loode lisas, et Venemaa impeeriumi lagunemine on võti rahvusvahelise turvalisuse tagamiseks, kuid see ei tohiks kaasa tuua linnade hävimist ega inimelude kaotust.

Kongress võttis vastu resolutsiooni, harta ja pöördumise kõigi Venemaa koloniaalvalitsuse all vaevlevate rahvaste poole. Kongressi eesmärkide hulka kuuluvad imperialismivastaste jõudude ühendamine, personali koolitamine riigi ehitamiseks, liitlaste otsimine rahvusvahelisel areenil ning Venemaa Föderatsiooni subjektide enesemääramisõiguse rakendamine.