Ukrainas langes teine eesti vabatahtlik

Eesti sõdur ja endine Scoutspataljoni kapral Tanel Kriggul langes Donetski oblastis Lõmani linna lähedal vaenlase droonirünnakus. Tanel Kriggul, armeekutsungiga Stinger, oli vaid 29-aastane ning teenis Ukraina Rahvusvahelises Leegionis alates eelmisest aastast. Samas piirkonnas langes teadaolevalt ka esimene Ukraina sõjas hukkunud lätlane, kelle nime ei ole veel avalikustatud.

Väikest eramaja, kus Kriggul ööbis koos oma üksusekaaslasega, tabas ööl vastu laupäeva Vene armee droon. Plahvatus oli nii tugev, et majast jäi järgi vaid rusuhunnik. Kas Tanel Kriggul ja tema läti relvavend hukkusid samas rünnakus, seda ei ole veel kinnitatud.

Eesti Kaitsevägi avaldas sügavat kaastunnet Krigguli lähedastele ja meenutas teda kui pühendunud sõdurit. Kriggul liitus Scoutspataljoniga 2017. aastal ja teenis mitmetel ametikohtadel, näiteks miinipildujarühmas laadurina, abisihturi, sidemehe ja arvestajana. Teda premeeriti teenistuse jooksul ning ta osales välisoperatsioonidel, sealhulgas Afganistanis Kabulis.

Kriggul lahkus teenistusest Scoutspataljonis omal soovil 2022. aasta detsembris ja suundus vabatahtlikuna Ukrainasse. Krigguli toonaste võitluskaaslaste sõnul jääb ta meelde kui kohusetundlik ja professionaalne sõdur, kes alati hoolitses oma kaasvõitlejate eest. “Kriggul oli nende sõnul inimene, kes oskas hoolida – isegi kõige suuremat pingutust nõudvates olukordades pööras ta alati tähelepanu oma kaasvõitlejatele, ulatades abikäe nii sõna kui teoga,” märgitakse mälestuspostituses. “Samuti panustas ta märkimisväärselt rühmavaimu hoidmisse, suheldes aktiivselt kaasvõitlejatega nii tööl kui ka vabal ajal. Kriggul korraldas meelsasti ühisüritusi, sest rühma ühtekuuluvus oli talle oluline.”

“Ta oli avatud meelega ja usaldusväärne sõdur, kellele võis keerulisemaidki ülesandeid usaldada ilma hirmuta, et ta nende täitmisel hätta jääks. Kui Kriggul otsustas 2022. aasta detsembris rühmast ja Scoutspataljonist lahkuda, oli tema relvavendade sõnul keeruline leida talle võrdväärset asendajat, kes suudaks tema ametikohal olevate ülesannetega sama hästi toime tulla. Krigguli võitluskaaslased mälestavad teda alati kui erakordset sõdurit, suurepärast võitluskaaslast ja siirast sõpra,” vahendas kaitsevägi.

Tanel Kriggul oli üks Ukraina Rahvusvahelise Leegioni võitlejatest ning osales peamiselt Harkivi ja Donetski oblastites toimunud lahingutes. Kevadel osales ta näiteks Bahmuti linna kaitsmisel. Võõrleegioni sõdurina võitles ta algul Ukraina 3. brigaadis ning viimati ühes eriüksuses. Tanel Kriggul on teine Eesti vabatahtlik, kes on Ukraina sõjas hukkunud. Esimesena hukkus kapten Ivo Jurak Bahmuti lahingus 7. märtsil 2023.