Ukraina hõivas gaasipuurtornid Mustal merel

Ukraina on viimase nädala jooksul pealetungi Novomaiorske-Novodonetske, Novoprokopivka ja Robotõne rindelõikudes, püüdes taastada kontrolli strateegiliselt oluliste alade üle. Nad kasutavad aktiivselt suurtükiväge, et murda Venemaa kaitserajatisi ning survestada neid edasiselt taandumisele. Kõrgendiku 166 piirkonnas on käivad endiselt lahingud, Ukraina pole selle üle kontrolli kinnitanud. Taktiline olukord on endiselt dünaamiline ja areneb kiiresti.

Venemaa viib Ukrainasse reserve: Esimest korda toob Venemaa Ukrainasse 25. armee üksused, lootes nendega tugevdada positsioone rinde idatiival. Need väed pidid saabuma käesoleva aasta lõpus, kuid ilmselt tekkis vajadus abivägede järele varem. On spekuleeritud, et varustamine ja väljaõpe on pooleli ning Venemaa võib kasutada neid üksusi seni Ukrainasse mitte saadetava reservväe loomiseks.

Ukraina raketirünnak Krimmile: Ukraina korraldas kolmapäeva öösel raketirünnaku Krimmis asuva Sevastopoli laevaremonditehase vastu. Rünnakus said kahjustada dessantlaev nimega Minsk ja diiselelektriline allveelaev Rostov-na-Donu. Ukraina õhujõudude ülem Mõkalo Oleštšuk avaldas sotsiaalmeedias pildi suurtes leekides sadamast ja ütles, et Venemaa “endiselt taastub” rünnakust.

Venemaa rünnak Kupjanski suunal: Venemaa jätkab rünnakukatseid Kupjanski, Svatove ja Kreminna piirkonnas, püüdes meelitada sinna Ukraina vägesid, mis on pealetungioperatsiooniga hõivatud. Venemaa üritab liikuda lääne ja edela suunas, kuid pole suutnud mingit märkimisväärset edu saavutada.

Ukraina pealetung: Ukraina on jätkanud laiendamist ohutute läbipääsuteede loomist suurtes Vene miiniväljades. See on kriitilise tähtsusega, et kindlustada täiendavad varustusliinid Ukraina vägedele, kes võitlevad nüüd lõunarindel Venemaa kaitseliinide sees. Ukraina väed võivad kinnitamata andmetel olla liikunud lõuna ja ida suunas Novoprokopivka poole, et saavutada parem positsioon ja lõigata läbi võimalikud varustusteed separatistidele. Samuti on teateid Ukraina lisajõudude koondamisest Robotõne piirkonda ning kasvavast survest Vene tiibadele Robotõnest idas ja läänes.

Ukraina taashõivas gaasiplatvormid: Ukraina teatas, et ta on edukalt saavutanud kontrolli nelja gaasipuurplatvormi üle Musta mere põhjaosas, Krimmi poolsaare lähedal. Videomaterjal operatsioonist näitab, kuidas Ukraina eriväelased kihutavad mootorpaatidega üle mere ja eemaldavad vallutatud platvormidelt Vene sõjaväevarustust. Need platvormid langesid Venemaa kätte juba 2015. aastal.