Traditsionalist Haljand Udami mõtterännakud koondati raamatusse

Eesti mõtteloo suurmehe, traditsionalisti ja orientalisti, pärsia kultuuri ja luule tutvustaja, tõlkija ja õppejõu Haljand Udami (1936–2005) vaimse pärandi põhjal on avaldatud koguteos “Traditsiooni jõud. Mõtteid ja vaateid”.

Kultuuriloolase Ivar Tröneri koostatud, Sirje Endre toimetatud ja kirjastuse SE&JS väljaantud teos sisaldab mõtteid, mälestusi ja märkmeid ning vähesteks jäänud Haljand Udami peetud kõnesid. Raamatust võib leida ka Udami poolt tõlgitud Lähis-Ida kõrgkultuuride tekste ja tema olulisi mõtteid. Lisaks on kogumikus hulgaliselt meenutusi Eesti ajaloo kohta, mida illustreerivad unikaalsed fotod ja dokumendid. Raamat on pühendatud Haljand Udami ja Ülle Udami elutöö mälestuseks.

“Traditsiooni jõud” annab lugejale võimaluse tutvuda Haljand Udami hinnangutega iseseisvuse taastanud Eesti Vabariigi mälupoliitika kohta. Tema täpsed ja tabavad arvamused peegeldavad olukorda mitte ainult minevikus, vaid sageli kehtivad ka tänases päevas. Iga lugeja saab ise otsustada, kui palju tema mõtteid vastab tõele.

Väärtteose kauni kujunduse autoriks on Andres Tali.

Me peame alati vaatama, kuhu me tahame teel olla ja vastavalt sellele tegutsema. Selle, kuhu maailm läheb, jätame Jumala hooleks, tema on maailma loonud ja mingid eesmärgid on tal selle loomisega olnud.

Haljand Udam

Kogumik koosneb seitsmest peatükist:

  • Ühiskond ja totalitarism
  • Kirik ja religioon
  • Jõulud
  • Inimene ja maailma erinevad palged
  • India kirjandus
  • Araabia ja islami kultuuri ehitus ja teisenemine ajas
  • Sufism

Neil teemadel vestles Haljand Udam tihti oma valitud sõpradega. Teosest leiate kinnituse, et teaduslikud tõed, majandussuhted ja poliitiline kord ei oma inimühiskonna üle nii suurt võimu, nagu on arvatud, ega ka mõjuta inimesi sel viisil, nagu seda teevad kultuur, traditsioonide jõud, vaimsed ja spirituaalsed tõekspidamised. Kes otsib vastuseid küsimustele ja oma teed maailma suurtes kriisides, need leiavad Haljand Udami teosest idamaist tarkust ülendava mõtte:

See on kõigi inimeste ülesanne – hoida traditsioone ja mitte saagida oksa, mille peal me istume ja mis meid üleval hoiab.

Haljand Udam