Tartu rahu piirid on Eesti riikluse nurgakivi

Tartu rahulepingu 104. aastapäev peaks olema meile mitte ainult minevikku tagasi vaatamise hetk, vaid ka mõttekoht, kuidas me tänapäeval hindame ja hoiame selle ajaloolise dokumendi tähtsust. Tartu rahu ei ole vaid ajalooline sündmus, vaid sellel on oluline tähtsus ka tänapäeva Eesti riigi ja rahva jaoks.

Tartu rahulepinguga määratletud piirid on Eesti riikluse, iseseisvuse ja territoriaalse terviklikkuse alus. Need piirid pole mitte ainult geograafilised piirid kaardil, vaid sümboliseerivad meie rahva võitlust vabaduse ja iseseisvuse nimel. Need piirid on väärtus, mille eest on ohverdatud ja võideldud ning mis on pandud paika läbirääkimiste laua taga, mitte jõuga.

Tartu rahu piiride kaitse on tänapäeval sama oluline kui kunagi varem. See on lubadus ja kohustus hoida Eesti maa-ala puutumatuna välise sekkumise eest. Kui me unustame või jätame hooletusse Tartu rahu piirid, oleme ohtlikult lähedal reetmisele, mis võib tähendada territoriaalseid järeleandmisi ja seeläbi ohustada Eesti riikluse alustalasid.

Tänapäeval seisame silmitsi mitmete väljakutsetega, nii poliitilistes kui ka julgeolekuvaldkondades. On oluline, et Eesti riigijuhid ja poliitikakujundajad mõistaksid, et Tartu rahu ei ole mitte ainult minevikusündmus, vaid ka tänapäeva ulatuv vastutus.

Kuid kui tahame jätkata iseseisva ja tugeva rahvusriigina, peame jääma kindlaks Tartu rahu piiridele ning tagama, et need jäävad puutumatuks. See nõuab mitte ainult välispoliitilist visiooni, vaid ka sisemist ühtsust ja teadlikkust Tartu rahu tähtsusest meie igapäevaelus.

Tänapäeva kontekstis peame olema valvsad, et mitte lasta end kõigutada välise mõjutamise või surve all, mis võib ohustada Tartu rahu aluspõhimõtteid. Võime näha, kuidas mõned rahvusvahelised jõud võivad mõjutada meie sisepoliitikat või proovida külvata lõhesid ühiskonnas. Sellele vastu seismiseks on vaja tugevat julgeolekupoliitikat, haridust, meediaeetikat ja rahvuslikku ühtsust, mis kõik aitavad kaasa Tartu rahu pärandi hoidmisele.

Seega, Tartu rahu 104. aastapäev peaks meile meelde tuletama mitte ainult minevikku, vaid ka tänapäeva vastutust. Eestlaste ühine ülesanne on hoida ja austada Tartu rahu piire, et tagada Eesti tulevik ja iseseisvus.