Talupidajate Keskliit: automaks laostab maaelu

Eestimaa Talupidajate Keskliit avaldas tõsist muret seoses plaanitava mootorsõidukimaksuga ning hoiatas, et see võib oluliselt mõjutada maapiirkondade elanikke. Taluliit mõistab, et autode kasutamine toob kaasa keskkonnamõjusid, kuid samal ajal tuleb mõista ka maapiirkondade elanike vajadusi ja võimalusi.

Liidu tegevjuht Kerli Ats rõhutas, et autod on maapiirkondade inimestele sageli hädavajalikud, kuna ühistranspordivõrk ei ole suuteline pakkuma vajalikke liikumisvõimalusi. Atsi sõnul on autod tihti ainus viis, kuidas inimesed saavad käia tööl, poes, viia lapsi kooli või trenni ning muudes igapäevastes toimingutes.

Liidu tegevjuht rõhutas, et enne mootorsõidukimaksu eelnõu väljatöötamist on hädavajalik läbi viia põhjalik mõjuanalüüs, mis keskenduks eriti maapiirkondade elanike olukorrale. “Meie teadmiste kohaselt pole sellist analüüsi seni tehtud,” nentis Ats.

Mõjuanalüüs aitaks välja selgitada, kuidas mootorsõidukimaks mõjutaks maapiirkondade elanikke, kelle sissetulekud ja elustandard võivad olla oluliselt erinevad suurlinnade omadest. Ats rõhutas, et maksupoliitika peaks kaitsma kõiki elanikkonnarühmi ja mitte karistama neid ebaõiglaselt. “Peame mõtlema, kuidas see maks võib mõjutada maapiirkonna inimeste rahalist olukorda, tarbimisharjumusi ja elukvaliteeti.” toonitas Ats.

Eestimaa Talupidajate Keskliit soovitas valitsusel kaaluda tõsiselt mootorsõidukimaksu eelnõu väljatöötamisest loobumist ning pakkus välja alternatiivina luksusautodele suunatud maksu. Liidu tegevjuht rõhutas, et kuigi riigieelarve tasakaal on oluline, peaks riik rakendama kokkuhoidu ja vältima ebaõiglast maksupoliitikat.