Šveitsis tuleb rahvahääletus sisserändajate arvule ülempiiri kehtestamiseks

Šveits korraldab rahvahääletuse sisserännet piiravate meetmete üle, et rahvaarv ei tõuseks enne 2050. aastat 10 miljonini, selgus kolmapäval, kui referendumiks vajalikud hääled üle anti.

Šveitsi otsedemokraatia võimaldab kodanikel algatada rahvahääletusi, kui selle toetuseks on suudetud 18 kuu jooksul koguda vähemalt 100 000 allkirja. Šveitsi Rahvapartei (SVP) esitas kolmapäeval Bernis asuvale liidukantseleile 114 600 allkirja, mis koguti poole lühema ajaga.

SVP on riigi suurim partei, mis seisab massilise sisserände vastu. “Kõik meie probleemid alates turvatunde puudumisest tervisekindlustusmaksete suurenemiseni on seotud kontrollimatu massiimmigratsiooniga. Sellele on lahendus: jätkusuutlikkuse algatus,” seisab SVP kodulehel viitega referendumile.

SVP sõnul on algatus vastuseks Šveitsi immigratsiooniprobleemidele, viidates eluaseme puudusele, tõusvatele üürihindadele, liiklusummikutele, ülerahvastatud ühistranspordile, langevatele koolistandarditele, vägivallale ja kuritegevusele, elektrikatkestustele, majandusseisakule, kõrgematele tervisekindlustusmaksetele ja kasvavale survele looduskaunitele maapiirkondadele.

Algatuses tehakse ettepanek muuta Šveitsi põhiseadust, et see sätestaks: riigi alaliste elanike arv ei tohi enne 2050. aastat ületada 10 miljonit. Kui rahvaarv tõuseb enne 2050. aastat üle 9,5 miljoni, tuleb valitsusel ja parlamendil vajadusel rakendada meetmeid pagulaste vastuvõtmise ja perede taasühinemise piiramiseks.

Alaline elanikkond hõlmab riigis elavaid Šveitsi kodanikke ning välismaalasi, kes viibivad riigis vähemalt 12 kuud. 2022. aasta lõpus oli alalisi elanikke 8,82 miljonit, 2018. aasta lõpus 8,54 miljonit.