Uuring: Suurt Asendamist soosib nihilism ja ükskõiksus enam kui ajupesu

Ameerika Ühendriigid seisavad silmitsi märkimisväärsete rahvastikumuutustega, mis kujundavad riigi demograafilist maastikku. Üks olulisemaid ja sageli arutletud teemasid on Ameerika valge elanikkonna osakaalu vähenemine rahvastikus, mis toob kaasa mitmeid sotsiaalseid ja poliitilisi küsimusi. Seda protsessi on kutsutud ka “Suureks Asendamiseks” (the Great Replacement). USA mõttekoda Homeland Institute (Kodumaa Instituut) viis läbi küsitluse, milles uuriti valgete ameeriklaste hoiakuid demograafiliste muutuste suhtes ning nende varieerumist sõltuvalt poliitilisest orientatsioonist, soost ja vanusest.

Homeland Institute viis 2023. aasta 29. augustist kuni 11. septembrini läbi uuringu, milles küsitleti valged mitte-hispaania päritolu Ameerika valijad. 72,4% küsitlusele vastanud vabariiklastest, 40,6% sõltumatutest vastajatest ja isegi 16,8% demokraatidest leiavad, et demograafilised muutused kujutavad ohtu valgetele ameeriklastele, nende kultuurile ja väärtustele.

59,4% vabariiklastest vastas, et nad ei olnud kuulnud Suure Asendamise teooriast enne küsitlust, kuid 62,4% nõustus selle teooriaga siiski vähemalt veidi, kui seda neile lühidalt selgitati. Need vastajad, kes olid varem Suure Asendamise teooriast kuulnud, olid enamasti sellest suhteliselt hiljuti teada saanud.

6,1% vabariiklastest vastanutest vastas, et nad on valge enamuse säilitamise vastu. Neid on vähem kui demokraate, kellest 14,8% vastas, et valge enamuse säilitamine on neile vähemalt mõnevõrra oluline. 50% vabariiklastest toetaksid kandidaati, kes pakub välja immigratsiooniprogrammi, mis on otseselt loodud Ameerika valge enamuse säilitamiseks.

Küsimusele “Kui te toetate valge enamuse säilitamist Ameerikas, kui tähtis see on teile poliitilise küsimusena?” vastanute seas puudus suur erinevus meeste ja naiste vahel. Mehed, kes leidsid, et valge enamuse säilitamine Ameerikas on vähemalt veidi oluline, moodustasid 36,6% vastanutest, võrreldes 28,9% naistega. 20,0% meestest on valge enamuse säilitamise vastu Ameerikas, võrreldes 25,9% naistega. 7,6% meestest vastas “ei tea”, nagu ka 10,6% naistest. Ligikaudu sama palju mehi ja naisi vastas, et nad ei toeta ega ole vastu valge enamuse säilitamisele.

Seejärel analüüsiti sama küsimuse vastuseid erinevate vanusegruppide lõikes. Nende hulk, kelle jaoks valge enamuse säilitamine oli vähemalt veidi oluline, vähenes pöördvõrdeliselt vanusega, langedes 45–64-aastaste hulgas 35,6%-lt 30–44-aastaste hulgas 33,8%-ni ning 18–29-aastaste hulgas 29,8%-ni. Huvitaval kombel langes nende hulk, kes vastandusid valge enamuse säilitamisele, Z-põlvkonna puhul. 45–64-aastaste hulgas oli valge enamuse säilitamise vastu 23,1% ja 30–44-aastaste hulgas 23,9%, kuid 18–29-aastaste hulgas ainult 18,1%.

Nende osakaal, kes ei toetanud ega vastustanud valgete demograafilisi näitajaid, tõusis 32,2%-lt 45–64-aastaste hulgas 33,8%-ni 30–44-aastaste hulgas ning hüppas siis 18–29-aastaste hulgas 39,4%-ni.

“Valgete meeste ja naiste suhtumine Ameerika demograafiliste näitajate säilitamisse ei ole suures ulatuses erinev,” selgitab Homeland Institute’i tegevjuht David Zsutty. “Need numbrid viitavad tugevalt sellele, et suurim takistus valgete noorteni jõudmisel pole tõenäoliselt mitte rassivastane indoktrineerimine, vaid pigem nihilism, iroonia ja ükskõiksus.”

“Kuid nihilism on kahe teraga mõõk: miks peaksid rassivastane indoktrineerimine, globalism ja mitmekesisus olema pühad lehmad, kui muu ei ole püha? Millal hakkavad marksistlikud dekonstrueerijad iseennast dekonstrueerima? Samuti on raske süüdistada Z-põlvkonna nihilismi, arvestades ühiskonna seisundit eriti pärast kultuurisõdu ja 2020. aastat,” jätkab Zsutty. “Z-põlvkonna puhul on olulisem anda neile midagi positiivset ja inspireerivat. Kahtlemata ei suuda vabariiklaste peavoolu platvorm kunagi seda saavutada. Kuid need, kes on valmis kaaluma radikaalsemaid ideid, võivad kindlasti nii mõndagi saavutada.”

“Osa valgetevastasest demograafilisest sõjast seisneb erinevate lõhede tekitamises, näiteks klassi, soo ja vanusegruppide vahel. Teine aspekt on noorte demoraliseerimine ja perekondade loomise sabotaaž. Hoolimata sellistest pingutustest on valged demograafilise enamuse säilitamise küsimustes üle sooliste ja vanuseliste lõhede ühtsemad, kui võinuks oodata,” kommenteerib Zsutty.