Sünnib uus rahvuskonservatiivne erakond

Laupäeval, 15. juunil kohtusid Paides rahvuslike ja konservatiivsete vaadetega Eesti poliitikud, et arutada edasisi plaane ühiste väärtuste ja Eesti omariikluse eest seismisel. Kohtumisel võeti vastu otsus luua uus erakond, mille nimeks saab Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid (ERK).

Erakonna algatusrühm kutsub kõiki iseseisvat Eesti rahvusriiki hoidvaid kodanikke osalema suurel asutamiskongressil, mis toimub 29. juunil 2024 Tartus.

Loodav ERK on rahvuslik ja konservatiivne erakond, mis põhimõtete osas kompromisse ei tee. Küll toob ERK poliitmaastikule uusi rõhuasetusi nii poliitilise diskussiooni stiili, poliitilise tegevuse taktika kui poliitiliste rõhuasetuste osas. Nii saavad hetkel olulisemate, riigikaitse ja majanduse kõrval senisest suurema tähelepanu ka näiteks rahvastikukriisi ületamine, kohaliku looduse ja keskkonna kaitse, väärtuspõhine välispoliitika, rahvus- ja pärandkultuur, otsedemokraatia ning veel palju muud.

Kohtumisel otsustati moodustada töörühmad, mis tegelevad erakonna programmiliste seisukohtade sõnastamise ja sümboolikaga. Erakonna missiooniks on ühendada rahvuslased ning konservatiivid, et tagada eestluse ja Eesti rahvustraditsioonide kestmine. Erakonna üheks aateks on suurem rahvusterviklus nii poliitikas kui ühiskonnas üldiselt.

„Olgem teel ühiste sihtide poole põhimõttekindlad ja eestlaslikult jonnakad,“ ütles loodava erakonna juhtfiguuride sekka kuuluv Jaak Valge. „Rahvuskonservatiivide eesmärgid on ühised, küll aga võime austada ja arvestada erinevaid taktikalisi nägemusi, kuidas eesmärgini jõuda.“

„Mul on siiralt hea meel, et tekib paljudele inimestele uus rahvuskonservatiivne võimalus poliitiliseks väljenduseks turbulentsetel aegadel, kui sajad liikmed on olnud sunnitud lahkuma oma endisest koduerakonnast,“ kinnitas kohtumisest osa võtnud Euroopa Parlamendi liige Jaak Madison.

Lisateave asutamiskoosoleku kohta avaldatakse lähiajal. Erakonnaga saab liituda kodulehel eerk.ee.