Sõjaks valmistuv Poola suurendab kullavarusid 20 protsendini

Poola on teatanud ambitsioonikast plaanist tugevdada oma sõjalist võimekust ning suurendada majanduslikku iseseisvust, võttes eeskujuks Euroopa tugevaimad riigid. Eesmärgiks seati kullareservide osakaalu suurendamine riigi ametlikest finantsreservidest kuni 20 protsendini. Poola keskpanga juht Adam Glapinski selgitas, et see samm on oluline nii majandusliku stabiilsuse kui ka usaldusväärsuse tagamiseks.

Kulla suurem osakaal reservides on strateegiline samm, mis annab Poolale kindlustunde ka keerukates poliitilistes ja sõjalistes olukordades. Glapinski sõnul peegeldab see otsus riigi tugevat maksevõimet ning usaldusväärsust rahvusvahelisel areenil. Kullareservid mängivad olulist rolli nii reitinguagentuuride kui ka kaubanduspartnerite silmis, hinnates Poola majanduse stabiilsust ja usaldusväärsust.

“20-protsendiline kulla osakaal strateegilistes reservides on iseloomulik kõige rikkamatele, turvalisematele ja usaldusväärsematele riikidele,” lausus Glapinski veebruaris toimunud pressikonverentsil. “Kulla olemasolu tagab, et jääme maksevõimeliseks ja usaldusväärseks ka kõige keerulisemates poliitilistes ja sõjalistes olukordades. Igaüks, kes Poolaga kaupleb või meie riiki investeerib, saab olla täiesti kindel, et iga tema tehing on garanteeritud.”

Poola keskpanga reservid on jaotatud kolme peamisse asukohta: kolmandik neist asub füüsiliselt Poolas, teine kolmandik on deponeeritud USA Föderaalreservis New Yorgis ning viimane kolmandik Suurbritannia keskpangas Londonis. See strateegiline jaotus jätkub ka uute kullaostude korral.

Poola otsuse suurendada oma kullareserve ja alustada ümberrelvastumist tingis Venemaa jõhker sissetung Ukrainasse. Varssavi võimud kardavad, et sarnane oht võib tulevikus puudutada ka Poola riiki ning seetõttu on vajalik tagada riigi julgeolek ja majanduslik kindlustunne.