Siseministeerium tahab anda politseile õiguse ennetavalt meeleavaldusi keelata

Siseministeerium on esitanud seaduseelnõu väljatöötamiskavatsuse, mille kohaselt saaks politsei õiguse keelata meeleavaldusi juba enne nende toimumist, kui on alust arvata, et need võivad kujuneda ebaseaduslikuks. Samuti langetaks eelnõu veekahuri kasutamise lävendit. Eelnõu on tekitanud muret Eesti kodanikuvabaduste tuleviku pärast.

Praegune seadus ei luba korraldada koosolekuid, mis on suunatud Eesti iseseisvuse vastu, õhutavad kuritegusid, vihkamist, vägivalda või diskrimineerimist. Sellised koosolekud võib politsei laiali saata. Keerulisem on aga keelata koosolekut enne selle toimumist, kui korraldaja on esitanud kõik nõutud andmed.

Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna nõunik Indrek Link ütles ERR-ile, et praegu peab politsei registreerima teate koosoleku kohta ja jälgima selle käigus, kas ilmnevad keelatud elemendid. Ministeeriumi ettepaneku kohaselt võiks politseiprefekt koosoleku juba ennetavalt keelata, kui on alust arvata, et tegemist on keelatud koosolekuga.

Eelnõus on ka ettepanek laiendada koosolekute keelamise aluseid, lisades sinna koosolekud, mille läbiviimisel eksponeeritakse agressiooniakti, genotsiidi või sõjakuriteoga seotud sümboleid või mis on ajendatud mõne agressorriigi tähtpäevadest. Konkreetseid kuupäevi seadusesse ei kirjutata, kuid kaalutlusotsus keelata koosolek tekiks, kui see on suunatud selliste tähtpäevade tähistamisele.

Lisaks pakutakse välja veekahuri kasutamise lävendi langetamine. Praegu võib politsei kasutada veekahurit rahvahulga vastu kõrgendatud ohu korral, mis tähendab, et ohus on inimese elu, kehaline puutumatus, füüsiline vabadus või suure väärtusega varalised hüved. Eelnõu kohaselt võiks veekahurit kasutada ka olulise ohu tõrjumisel, mis hõlmab inimese tervist või olulise väärtusega varalisi hüvesid.

Siseministeerium toob dokumendis välja, et suurema hulga politseiametnike suunamine keelatud koosolekute laialisaatmiseks võib olla negatiivsema alatooniga kui ennetav keelamine. Näiteid olukordadest, kus koosolek oleks võinud juba eos keelata, dokumendist ei leia, kuid Indrek Link tõi esile 2022. aasta 9. mai juhtumi, kus politsei keelas koosviibimisi viitega vahetu ohu tekkimisele inimeste tervisele.

Siseministeeriumi esitatud eelnõu väljatöötamiskavatsus on saadetud kooskõlastusringile ning lõplikud seadusemuudatused selguvad edasiste arutelude käigus.