Rahvas esitas metsasektorile tunnustamiseks looduskaitsja Mati Sepa

Eesti Metsaselts on kuulutanud välja metsasektori tunnustamise auhinnakonkursi, et tunnustada neid, kes on oluliselt panustanud Eesti metsanduse arengusse. Kandidaate saab esitada kuni 10. märtsini 2024, auhinnad antakse üle 17. aprillil toimuval metsanduse visioonikonverentsil Tartus.

Auhinnakonkursi korraldajaks on Eesti Metsaselts, mille juriidiliste liikmete sekka kuuluvad muu hulgas Eesti Erametsaliit ja Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), ning mille juhatuses on ka RMK juhatuse esimees Mikk Marran. Metsaseltsi majandusaasta aruannetest nähtub, et organisatsioon saab olulist toetust nii riigilt kui ka oma liikmetelt ning on aktiivselt kaasanud erinevaid metsandussektori huve esindavaid organisatsioone.

Huvitaval kombel on aga Metsainfo Facebooki-leheküljel ja avalikes aruteludes tekkinud diskussioon selle üle, keda peaks konkursil seekord auhindama. Kuigi tavapäraselt võiks arvata, et tunnustus läheb metsatööstusele ja selle esindajatele, on üllatavalt palju ettepanekuid saanud hoopis looduskaitsjad.

Mitmed lugejad on soovitanud anda auhind looduskaitsja Mati Sepale, kelle juhitav MTÜ Hoiame Loodust ning teine tuntud looduskaitseühendus Eesti Metsa Abiks on teinud olulisi samme looduse säilitamise nimel. Lisaks on mainitud ka režissöör Martti Helde filmi “Vara küps”, mis toob päevavalgele olulisi metsandusega seotud küsimusi.

Üks lugeja on esitanud ka olulise põhjenduse, miks auhind peaks seekord pigem minema just looduskaitsjale. “Kindlasti ei tohi autasustada neid metsamehi, kes rikuvad loodust, teiste metsaomanike õigusi ja eiravad notariaalselt kinnitatud ja kinnistusraamatusse kantud isikute õigusi,” kirjutab lugeja Facebookis.

Seega jääb näha, kas metsaseltsi poolt antav auhind läheb sel aastal tavapäraselt metsatööstuse esindajatele või leitakse, et metsanduses on oluline roll ka looduskaitsel ja säästval metsandusel.