Poola kohturegister kuulutas avaliku meedia personalimuudatused seadusevastaseks

Varssavi Kohturegister (KRS) lükkas tagasi detsembris ametisse astunud valitsuse poolt kiirkorras tehtud muudatused avaliku ringhäälingu ja sellega seotud ettevõtete juhtimises, leides, et need on seadusevastased.

Poola kohturegistri otsus, mis kuulutas detsembris ametisse astunud valitsuse kiirkorras läbi viidud avaliku ringhäälingu muudatused seadusevastaseks, on tekitanud elavaid vaidlusi Poolas. Seda otsust nähakse üldiselt võiduna konservatiivide jaoks.

Euromeelse peaministri Donald Tuski valitsuse kultuuriminister Bartłomiej Sienkiewicz otsustas detsembris vallandada Poola Riikliku Televisiooni (TVP) juhi ja nõukogu, asendades nad uute liberaalsema meelsusega liikmetega. See samm oli osa suuremast avaliku meedia reformide plaanist, mis hõlmab ka Poola Raadiot ja Poola Pressiagentuuri (PAP).

KRS leidis, et kultuuriministri tehtud avaliku ringhäälingu juhtkonna muudatused ei olnud kooskõlas kehtiva seadusandlusega. Register lükkas tagasi uute juhatuse liikmete ametisse nimetamise ja Tomasz Syguti nimetamise ringhäälingu juhiks. Otsuse kohaselt ei vastanud need nimetamised ei ringhäälinguseadusele ega TVP enda põhikirjale, mis on kehtestatud äriseadustiku alusel.

Kohturegister viitas ka 2016. aasta detsembris vastu võetud põhiseaduskohtu otsusele, milles leiti, et riikliku ringhäälingunõukogu volituste äravõtmine avaliku meedia ettevõtete juhatuste liikmete määramisel oli põhiseadusvastane.

See otsus on vaid üks samm pikaajalises poliitilises konfliktis Poola avaliku meedia üle. Konservatiivid, eriti Seaduse ja Õigluse (PiS) partei, on kritiseerinud varasemate valitsuste poolt juhitud avalikku meediat, süüdistades neid liberaalses kallutatuses ja nõudes rohkem konservatiivseid vaateid esindavat lähenemist.

Valitsuse poolt tehtud muudatused on tekitanud ka muret ajakirjandusvabaduse pärast, kuna paljud eksperdid näevad neid sammuna poliitilise mõju suurendamiseks avalikus meedias.