Pärnumaa elanikud ja looduskaitsjad võitlevad tuuleparkide vastu

Põhja-Pärnumaa valla maadel planeeritakse hetkel 16 tuulepargi arendust. Neist 12 on eriplaneeringualad, millest omakorda viis asuvad Soomaa rahvuspargi külje all. Kohalike elanike ja linnu-uurijate mure seisneb selles, et tuuleparkide mõju kohalikule loodusele ja linnustikule ei ole piisavalt uuritud. Sellele tähelepanu juhtimiseks koostas Kaansoo elanike aktiivgrupp hiljuti petitsiooni.

Petitsioon, mille eesmärk oli juhtida tähelepanu tuuleparkide võimalikele negatiivsetele mõjudele, kogus toetust 101 inimeselt kuue päeva jooksul.

Soomaa rahvuspargi põhjapiiril Navesti ja Pärnu jõe vahelisel rohealal soovivad energiaparkide arendajad Sunly ja Utilitas rajada 34 tuulikut, mille kõrgus ulatuks kuni 290 meetrini. Kohalike elanike ja linnu-uurijate põhimure on arendajate väide, et tuulikute negatiivne mõju Soomaa loodusalale on välistatud ning Natura-ala asjakohane hindamine ei ole vajalik.

Linnu-uurijate sõnul kujutavad tuulepargid mitmeid ohtusid linnustikule, eriti sookurgedele ja konnakotkastele. Kuresoo, mis asub planeeritud tuuleparkide lähedal, on koduks suurele hulgale sookurgedele, keda arendus kahjustaks. Sookurgede jaoks on tuuleparkide oht ka nende toiduotsingute ajal, kui nad käivad põldudel söömas. Samuti on tuulepargid ohtlikud noortele sulgivatele sookurgedele, kes on lennuvõimetud umbes kuu aega ja võivad tuulelabadele kergesti ohvriks langeda.

Konnakotkaste jaoks on tuulepargid probleemiks nende pesitsusalade läheduses. Eriplaneeringute kohaselt ei tohi tuulikuid püstitada konnakotkaste pesadele lähemale kui kaks kilomeetrit, kuid linnud otsivad toitu kaugemal, kuni nelja-viie kilomeetri raadiuses.

Kohalikud elanikud on teinud ettepanekuid, et tuuleparke tuleks planeerida hoolikamalt ja arvestada paremini loodusega. Vallavalitsus on lubanud neid ettepanekuid kaaluda ning nõustub, et teise eriplaneeringu etapi ajal on võimalik veel parandusi teha. Samas rõhutatakse, et ka kogukond võiks anda oma panuse ja esitada ametlikke ettepanekuid, et mõjutada tuulepargi planeeringuid.