Ornitoloogiaühing kutsub loendama pesitsevaid linde

Eesti Ornitoloogiaühing kutsub vabatahtlikke linnuvaatlejaid eilsest kuni 15. juunini osalema haudelinnustiku punktloendusel, et koguda teavet pesitsevate lindude kohta.

Loendust tegema on oodatud nii varem osalenud kui ka uued vabatahtlikud, kes tunnevad ära tavalisemad linnud välimuse, laulu ja häälitsuse järgi. Eriti oodatud on punktloenduste läbiviimine Kesk- ja Lõuna-Eestis.

Loendusperioodil tuleb teha enda valitud rajal üks loendus. Osaleja saab ise valida loendusraja, kus tuleb fikseerida 20 loenduspunkti. Loendust tuleb teha ilusa ilmaga varahommikul alates päikesetõusust ning igas loenduspunktis tuleb viie minuti jooksul kirja panna kõik kuuldud ja nähtud liigid. Samal rajal tuleb loendusi teha igal aastal, sest pikad ja ühtlased andmeread annavad usaldusväärsemad tulemused.

Enne loenduse tegemist tuleb tutvuda täpse metoodikaga lehel www.eoy.ee/punktloendus. Uue loendusrajaga alustamiseks tuleb ühendust võtta koordinaatori Renno Nellisega aadressil renno.nellis@gmail.com.

Punktloenduste seireprojekti eesmärgiks on lindude pesitsusaegse arvukuse muutuste pikaajaline jälgimine, mis annab meile teavet erinevates elupaikades ja keskkonnas toimuvate üldiste muutuste kohta. Kogutud andmeid kasutatakse nii Eestis kui rahvusvaheliselt erinevate analüüside ja uuringute tegemisel.