RMK raiub kiirkorras Tartu Maratoni puhkemetsi enne valla üldplaneeringu jõustumist

Riigimetsa Majandamise Keskus on alustanud kiirkorras lageraiet Tartu Maratoni radade ääres, samal ajal kui Otepää vallas käib üldplaneeringu kaasamisprotsess, kus arutatakse sama metsa määramist puhkemetsaks ehk KAH alaks. Raielangid asuvad Hellenurme-Päidla tee läheduses Räbi külas, kummalgi Tartu Maastikumaratoni raja küljel.

26. veebruaril võttis RMK raieteatised ja juba märtsi jooksul oli lageraie kiirkorras teostatud. Selles lühikeses ajavahemikus on raieteatiste kohaselt teostatud lageraie 5,2 hektaril, kust on raiutud 1212 tihumeetrit puitu. Lisandub veel sanitaarraie 7,73 hektaril, kust on raiutud 400 tihumeetrit puitu.

Juuresoleval kaardil on punasega märgitud RMK raiete piirkond ning rohelisega Tartu Maastikumaratoni rada. “Nagu näha, on suur osa ümbrusest juba varasematel aastatel lagedaks raiutud ning nüüd püütakse võtta veel, mis võtta annab,” kommenteerib kohalik elanik ja SA Eestlaste Eesti juhataja Ruuben Kaalep sotsiaalmeedias.

Lageraiutud metsaala kohta on juba 2023. aasta mais esitatud ettepanek arvestada see valla üldplaneeringus puhkemetsaks ehk KAH alaks. “RMK oli esitatud ettepanekutest täiesti teadlik,” kinnitab Kaalep. “Eelmise aasta suvel toimunud üldplaneeringu kaasamiskoosolekutel viibis kohal metsaülem Risto Sepp, kes vaidles ka aktiivselt vastu ettepanekule KAH alade piire laiendada.” Kaalep kahtlustab, et RMK motiiv raietega kiirustamisel on ennetada Otepää valla uue üldplaneeringu jõustumist.

“KAH alaks määramine tähendab, et enne raieotsuste langetamist tuleb arutada plaanitavad metsaraied läbi kohalike elanikega,” rõhutab Kaalep. “Seda, kas ja kui palju siit raiuda tohib, peavad otsustama siinsed elanikud, mitte RMK nõndanimetatud kaasamisspetsialistid. Kiirkorras lageraie valla üldplaneeringu kaasamisprotsessi ajal on skandaalne ja lubamatu.”

Kaalep esitas RMK tegevuse kohta pöördumise Otepää vallavalitsusele, kes on üldplaneeringu kaasamisprotsessi eest vastutav ja peab rakendama kõiki võimalikke meetmeid, et RMK tegevust takistada. Ta kutsub üles kõiki, kes Päidlapalu metsast hoolivad, samuti vallavalitsusele väljendama oma muret ja protesti RMK tegevuse suhtes.