Kassikaku arvukus Eestis on poolsajandiga vähenenud kümme korda

Ornitoloog Renno Nellis andis “Terevisioonis” tõsise hoiatuse: kassikakkude arvukus Eestis on viimase poole sajandi jooksul vähenenud kümme korda. See hiiglaslik öökull, kelle kõrgus võib ulatuda meetrini, on sattunud tõsisesse ohtu.

“Kassikakul, kes on üks Eesti ja Euroopa suuremaid kakulisi, ei lähe hästi,” sõnas Nellis. Kassikaku arvukuse vähenemine on murettekitav signaal kogu meie looduskoosluse seisundi kohta.

Nellis loetles mitmeid põhjuseid, miks kassikakkude arvukus on nii drastiliselt langenud:

  • Saagipuudus. Kassikakud sõltuvad oma toiduks veelindudest ja pisinärilistest, kuid nende saakloomade arvukus on vähenenud. Kassikakkude arvukuse vähenemise peamine põhjus on toidunappus. Nad käivad rannikul toitumas, kuid saakloomade nappus määrab nende leviku ja ellujäämise. Eestis on kassikakud säilinud peamiselt rannikupiirkondades, kus nad pesitsevad valgusküllastes männikutes, nagu Lahemaa ja Luitemaa looduskaitsealadel.
  • Läänemere keskkonnamürgid. Eriti elavhõbeda mõju on olnud kahjulik, mõjutades kakkude pesitsustulemusi.
  • Pesitsusaegne häirimine. Inimtegevus ja metsaraietööd on suurendanud kassikakkude häirimist nende pesitsusaladel.
  • Poegade suur suremus. Paljud pojad hukkuvad pärast lennuvõimestumist erinevatel põhjustel.

Liigi päästmiseks on välja töötatud kassikaku kaitsetegevuskava, mis hõlmab mitmeid erinevaid meetmeid. “Meil pole üht kindlat lahendust, sest probleemid on liiga keerulised ja mitmetahulised,” tõdes Nellis. Kavas on rakendada mitmeid väiksemaid samme, et kaitsta ja toetada kassikakkude ellujäämist.

Elupaikade kaitse on esimene samm. Tähtis on kaitsta kassikakkude pesitsuspaiku, et vähendada inimtegevuse mõju. Pesitsustulemuste parandamine on samuti oluline. Selleks paigaldatakse spetsiaalseid pesitsusaluseid, mis tõstavad kassikakud maapinnast kõrgemale ja varjavad neid.

Märgalade taastamine parandab kassikakkude toidubaasi, suurendades saakloomade hulka. Kõige keerulisem ülesanne on aga Läänemere reostuskoormuse kontrolli alla saamine, mis oleks äärmiselt oluline kassikakkude pikaajalise ellujäämise tagamiseks.

Kassikakkude saatus on hoiatav näide sellest, kuidas inimtegevus ja keskkonnamuutused võivad mõjutada meie ökosüsteeme. Keskkonnakaitse ja liigikaitse nõuavad pidevat tähelepanu ja koostööd erinevate osapoolte vahel. Ühendades jõud ja astudes vajalikke samme, saame aidata kaasa sellele, et see majesteetlik lind säilitaks oma koha meie looduses.