Ökoloogiadoktor: loomade ohjamisel tuleks kasutada mittesurmavaid meetmeid

Eesti Ornitoloogiaühingu linnukaitse spetsialist, ökoloogiadoktor Kunter Tätte rõhutab ERR-i portaalis avaldatud arvamusloos, et loomade ohjamisel ja tapmisega seonduvates aruteludes tuleks kaasata rohkem erapooletuid eksperte. Tema arvates on Eestis süsteemne probleem looduslikult esinevate loomade asjakohatu ohjamisega.

Tätte kritiseerib keskkonnaameti väljastatud lubasid, mis võimaldavad kevadrändel hanesid tulistada, kormoranimune õlitada ja ohustatud suurkiskjaid küttida. Ta juhib tähelepanu sellele, et erinevates Euroopa riikides esinevad sarnased probleemid ning toob näite Soomest, kus uuritakse mittesurmavaid hirmutusmeetmeid ja luuakse hanedele mõeldud toitumisalasid.

Artiklis käsitletakse ka hanede ja laglede populatsiooni kasvu, sellest tulenevat kahju põllumajandusele ning küsimust, kas rändlindude tapmine on efektiivne lahendus. Tätte toob esile Eesti Ornitoloogiaühingu poolt tehtud kaheaastase uuringu, mis ei näidanud, et hanede ja laglede tapmine aitaks kaasa nende tõrjumisele põldudelt. Spetsialist rõhutab, et hanede põldudelt minema hirmutamiseks on vaja kaaluda mittesurmavaid meetmeid.

Kormoranide ohjamise kontekstis küsib Tätte, kui suur on tegelik majanduslik kahju, mille kormoranid põhjustavad. Ta juhib tähelepanu sellele, et keskkonnaameti põhjendused ei ole alati vettpidavad ning hoiatab liigse üldistamise eest. Samuti tuuakse välja, et rannakalurite väljapüük on ajas keskmiselt suurenenud, mida ei saa üheselt seostada kormoranidega.

Kunter Tätte toob näiteid ka suurkiskjate ohjamise küsitavustest, kus MTÜ Eesti Suurkiskjad vaidlustas keskkonnaameti väljastatud karude küttimislubasid. Kohtus tuvastati, et küttimise eesmärgid pole seotud kohalike kahjustustega ning küsimärgiks jäi, kas alternatiivseid ennetusmeetmeid oli piisavalt kaalutud.

Artikli lõpus väljendab Tätte muret selle üle, kuidas otsused sünnivad ja kuidas arutelud on kallutatud. Ta soovitab kaasata rohkem erapooletuid eksperte, viidates teaduse rangetele eetilistele reeglitele loomkatsete puhul. Lõpetuseks toonitab ta rahvusvahelise koostöö olulisust, kuid hoiatab teiste riikide valikute pimesi üle võtmise eest.