Sinimägedel toimub ajalookonverents lahingu 80. aastapäeva tähistamiseks

26. juulil 2024 toimub Sinimäe koolis sõjaajalookonverents “Sinimägede lahingud 1944 – 80 aastat”, mille korraldajateks on Eesti Akadeemiline Sõjaajaloo Selts ja Vaivara Sinimägede muuseum. Konverentsil esitletakse vastilmunud raamatut ja kuulatakse ettekandeid erinevatelt sõjaajaloolastelt.

Konverents algab kell 11 “Sinimägede lahingud 1944, 80 aastat” raamatu esitlusega. Raamatusse on koondatud Sinimägede lahingutes osalenud meeste mälestused ning see on Eesti Akadeemilise Sõjaajaloo Seltsi väljaanne. Raamatu koostaja on Aart Nõmm.

Ranno Sõnum käsitleb Sinimägede lahingute historiograafiat, pakkudes ülevaadet lahingute ajaloolisest uurimisest ja kajastamisest. Olavi Punga teeb ettekande lahingutegevusest Kirde-Eestis 1944. aastal, keskendudes piirkonna sõjalistele operatsioonidele.

Igor Kopõtin räägib lahingutest Kirde-Eestis 1944. aastal, tuues esile Saksa mereväe strateegilised eesmärgid. Taavi Moor aga käsitleb kaitselahingu organiseerimist Sinimägedes, pakkudes ülevaadet strateegilisest planeerimisest ja lahingute korraldusest.

Aart Nõmm räägib Sinimägede lahingutest 1944. aasta suvel, tuues esile olulised sündmused ja lahingu käigu. Marek Nisuma annab ülevaate kaitselahingutest Putkis 1944. aastal, keskendudes sellele piirkonnale olulistele sõjalistele sündmustele. Heino Prunsvelt seevastu tutvustab Paul Maitla kangelaslikku tegevust Sinimägedes.

Päeva lõpetab Sinimägede lahinguvälja külastamine kell 15:30–18:00, mida juhatavad Art Johanson, Taavi Moor, Aart Nõmm ja Olavi Punga.

Konverents toimub Eesti Sõjamuuseumi toetusel ning pakub põhjalikku ja mitmekülgset vaadet Sinimägede lahingutele, mis mängisid olulist rolli Eesti vabadusvõitluse loos. Osalejatel on võimalus kuulata eksperte, näha lahinguvälju ja mõista paremini sündmusi, mis toimusid 80 aastat tagasi.

Traditsiooniline mälestusüritus toimub Grenaderimäel 27. juulil.