Muinsuskaitseameti sammud Valgas: kas linna ajalooline ilu kaob?

Muinsuskaitseamet on esitanud Valga linnatuumiku muinsuskaitseala likvideerimise eelnõu, hoolimata vastuseisust nii kohaliku omavalitsuse kui ka ameti enda ekspertkomisjoni poolt.

Ehkki ameti ehituspärandi kaitsekorralduse juht Kaire Tooming väidab, et ala likvideerimise peamine põhjus on selle vähenev väärtuslik hoonestus ja ala halvenenud seisukord, on endine Valga vallaarhitekt, nüüdne Tartu linnaarhitekt Jiří Tintěra seisukohal, et tegelikult pole Muinsuskaitseametil piisavalt ressursse oma ülesannete täitmiseks.

Muinsuskaitseamet põhjendab oma plaani sellega, et Valga linnatuumiku muinsuskaitsealal napib kaitstavat ning ala seiskord on halvenenud. Ent Tintěra sõnul pole protsess olnud läbipaistev ning analüüs puudulik, arvestamata ala likvideerimise mõju Valga kesklinna arengule.

Tintěra kriitika osaks on ka Muinsuskaitseameti lubaduse mittetäitmine, et kohalik omavalitsus kaasatakse ala tuleviku aruteludesse. Ta märgib, et kaitsealade kaotamine võib mõjutada negatiivselt ka linna arengut ning toob välja mitmeid näiteid, kuidas muinsuskaitsealaga seotud projektid on linnale kasu toonud.

Oluline on märkida, et muinsuskaitseala likvideerimise plaanile vastupidine seisukoht on ka ametit nõustava ehitismälestiste eksperdinõukogu poolt, mis näeb ala kaotamises negatiivset pretsedenti ning soovitab säilitada olemasoleva kaitsekorra.

Muinsuskaitseameti esitatud eelnõuga saavad kohalikud tutvuda ning selle kohta arvamust avaldada 11. märtsini. Eelnõu avalik arutelu toimub 4. aprillil, kus arutatakse Muinsuskaitseameti seisukohti ja osapoolte arvamusi ning vastuväiteid. Lõpliku otsuse eelnõu kohta teevad kultuuriministeerium ja valitsus, arvestades kõiki osapoolte seisukohti.