Läti rahvuslased keelduvad koostööst meediaväljaandega Re:Baltica

Lätis kutsus liberaalsete ajakirjanike organisatsioon Re:Baltica Rahvuslikku Liitu osalema sarjas nimega “Šķelšanās” (tõlkes “Lõhestumine”). Rahvuslik Ühendus otsustas mitte osaleda selles sarjas ei intervjuu ega üheski muus vormis. Otsus tugines usaldamatusele Re:Baltica vastu ja kõrgele riskile, et plaanitud projekt ei oleks ei objektiivne, professionaalne ega vastaks Läti rahvuslikele huvidele.

Otsust mõjutasid Re:Baltica solvav seisukoht Ukraina kaitsjate Azovi liikumise küsimuses, Re:Baltica vastupidine seisukoht riiklikele julgeolekuhuvidele idapiiri ja immigratsiooni küsimustes, samuti nende esindajate väljaütlemised sotsiaalmeedias, mis jätsid mulje ebajärjekindlusest, võimetusest hoiduda isiklikest arvamustest ja emotsioonidel põhinevatest seisukohtadest, näiteks solvavad ja stereotüüpilised väljendid, samuti neile mitte meeldivate sotsiaalmeedia kasutajate põhjendamatu kuulutamine “Rahvusliku Liidu trollideks”.

“Saatesarja esimese osaga tutvumine ainult suurendab muret, et projekti sisu võib teenida Kremlit toetava narratiivi tugevdamist ning ühiskonna lõhestamist mitte vähendada, vaid suurendada,” leiab Rahvuslik Liit. Samuti on Re:Baltica teavitanud, et soovib näidata Rahvuslikku Liitu seoses Aleksejs Rošļikovsi parteiga “Stabilitāte” (“stabiilsus”), mis viitab sellele, et sarjas kavatsetakse levitada eksitavaid sõnumeid ja näidata Rahvuslikku Liitu negatiivses valguses.

“Arvestades neid asjaolusid, on suur tõenäosus, et Rahvusliku Liidu antud vastused ei tagaks mitmekesisust seisukohtades, vaid tugevdaksid ainult mitmekesisuse illusiooni,” teatas Rahvuslik Liit. “Soovime Re:Balticale edu nendes tegevusvaldkondades, mis tõeliselt tugevdaksid ühiskonna ühtsust ja toetaksid Läti kui rahvusriigi aluseid! Kahjuks hetkel me seda ei näe.”

Re:Baltica on Lätis asutatud mittetulundusühing, mille keskus asub Riias ja mis on loodud 2011. aastal. Organisatsioon keskendub enda teatel põhjalikele uurimustele olulistest teemadest Baltimaades, nagu korruptsioon, rahapesu, ettevõtlus, tervis, inimõigused ja desinformatsioon. Re:Baltica on liige Organiseeritud Kuritegevuse ja Korruptsiooni Uurimise Projektis (Organized Crime and Corruption Reporting Project) ning Globaalses Uuriva Ajakirjanduse Võrgustikus (Global Investigative Journalism Network). Inga Spriņģe, üks Re:Baltica kahest asutajast ja uuriv ajakirjanik, on Rahvusvahelise Uuriva Ajakirjanduse Konsortsiumi (International Consortium of Investigative Journalists) võrgustiku liige.