Muinastulede ööl krooniti Torgu kuningas Kristian I

Saaremaa lõunatipus Sääre Tuletornilinnaku simmanimajas toimus laupäeval tseremoonia, millega krooniti Sõrve lõunaosa sümboolselt valitsev kuningas Kristian I. Uueks kuningaks valiti ja kinnitati ta juba eelmisel aastal, kuid kroonimiseks valiti selle aasta muinastulede ööle eelnev päev.

Tseremoonia algas rongkäiguga, mis liikus tuletorni poolt simmanimaja poole. Kohaletulnud palistasid teeääred, tervitades nii vastset kuningat. Ametliku osa ja tervituskõnede järel kostitas kuningas kõiki kohaletulnuid. Järgnes ilmakuulsa rahvakunstiseltsi “Leigarid” kontsertetendus ja ühislaulud ning tantsud rahvaga.

Sissepääs kroonimispidustusele oli kõigile prii. Päikeseloojanguni kestvale kontserdile järgnes lõkkeõhtu, kuna nädalavahetusel oli ühtlasi ka muinastulede öö.

Torgu kuningriik kuulutati Saaremaa lõunatipus välja 1992. aastal eesmärgiga kaitsta kohalike elanike huve juhul, kui Eesti riik tervikuna neid huve mingil põhjusel ei kaitse. Toona jäid haldusreformi käigus Sõrve säärel asunud Torgu valla alad puudutamata, misjärel Taga-Sörve rahvas leidis, et on ilma jäetud oma põhiseaduslikest kodanikuõigustest. Sellele laiema tähelepanu tõmbamiseks asutas Leevi Häng augustis 1992 kuningriigi, mis taotles enda võtmist Eesti koosseisu.

Torgu vald taastati 1993. aastal, kuid kord juba loodud kuningriik jätkas tegevust, olles saanud eriliseks osaks paikkonna identiteedist. Torgu Kuningriik näeb oma ülesannet selles, et seista vajaduse korral taas Taga-Sõrve rahva ühishuvide eest ja et toetada Sõrve kui turismisihtkoha laiemat tuntust. Sõrulased leiavad, et kuningriigina ei ole Taga-Sõrve mitte Eestimaa lõpuots või riigi ja jumala poolt unustatud ääremaa, vaid hoopis Eestimaa alusots, üleilmselt tähelepanuväärne koht ja ainulaadse loodusega vääriselupaik. Kuningriigi rahvas võib oma erilise ajaloo, kultuuri ja iseenda üle õigusega uhke olla.

Torgu kuningad valitakse kuningriigi rahva poolt rahvaküsitluste teel. 4. septembril 1992 palus vastloodud kuningriik oma esimeseks kuningaks kandideerima Kirill Teiteri (1952–2022). Varalahkunud Kirill I puhkab Jämaja kalmistul. Laupäeval uueks kuningaks kroonitud Kristian I on tema poeg.