Riiklik audit: Pere Sihtkapitalile väljastati andmed õiguspäraselt

Siseministeeriumi siseauditi osakonna juht Tarmo Olgo kinnitas reedel, et rahvastikuregister ei rikkunud seadust, kui väljastas Pere Sihtkapitalile tuhandete naiste delikaatsed isikuandmed uuringu jaoks. Sellegipoolest leiti auditist, et protsessis on parandamisruumi ning välja toodi kolm soovitust reeglite selguse tagamiseks.

Eelmise aasta augustis sattus Pere Sihtkapital skandaali, mille keskmes olnud sündimusteemaline uuring pandi käiku vajalike kinnitusteta. Kuigi Pere Sihtkapital oli saanud uuringuks Tartu Ülikoolilt loa, tekitasid meedias suurt vastukaja väited, et luba oli hangitud ebaseaduslikult.

Siseministeeriumi audit näitas, et isikuandmete väljastamine oli õiguspärane, kuna Pere Sihtkapitalil oli Tartu Ülikooliga leping, mille alusel uuring telliti. Samas leiti, et oleks olnud abiks rohkem kinnituste küsimine nii taotlejalt kui ka lepingu teiselt poolelt, et vältida tulevikus sarnaseid segadusi.

Auditi tulemusena esitati kolm soovitust:

  1. Menetlusprotsessi selgitamine: Oluline on kirjeldada kogu menetlusprotsessi selgelt, et kõik osapooled mõistaksid ühtemoodi, milliseid hindamisi tuleb teha ja kust nõuded tulenevad.
  2. Vaheotsuste dokumenteerimine: Otsustajal tuleks kirja panna kõik vaheotsused, mis ta enne loa andmist või sellest keeldumist teeb. See aitab tagada läbipaistvust, eriti olukorras, kus töötajad vahetuvad.
  3. Dokumentide nimekirja ülevaatamine: Tuleks üle vaadata ja vajadusel täiendada dokumentide nimekirja, mida loa küsimisel esitama peab. See võib kaasa tuua muudatusi seadustes või ministri määrustes.

Siseministeeriumi siseauditi osakonna juht Tarmo Olgo rõhutas, et need muudatused aitavad tagada avaliku halduse etteaimatavuse ja läbipaistvuse, ning kuigi võib tunduda, et see toob juurde bürokraatiat, aitab see tegelikult loa väljaandmist kiirendada.