Migrandirünnak Läti vastu: piirivalve tõrjus Valgevene piirilt tagasi 21 sisserändajat

Läti piirivalve on taas kord pidanud astuma otsustavaid samme, et kaitsta riigi piire ebaseaduslike migrantide katsete eest. Neljapäeval, 6. juunil hoiti ära 21 migrandi katse ebaseaduslikult Läti-Valgevene piiri ületada.

See sündmus on järjekordne episood, mis illustreerib pidevat survet, millega Läti piirivalvurid silmitsi seisavad. 2024. aasta jooksul on Läti piirivalve tõkestanud juba 2234 ebaseaduslikku piiriületuskatset.

Võrreldes talvekuudega, mil piiririkkumised vähenesid oluliselt, on soojemate ilmade saabumine taas kaasa toonud ebaseaduslike katsete arvu kasvu. Kui möödunud aasta sügisel hoiti keskmiselt ära kuni 100 piiriületuskatset päevas, siis talvekuudel langes see arv oluliselt, jõudes mõnel nädalal isegi nullini.

Ehkki enamik ebaseaduslikke katseid tõkestatakse, on siiski olnud ka juhtumeid, kus humanitaarkaalutlustel on migrandid lubatud Lätti jääda. Tänavu on selliseid erandeid tehtud kümnel korral.

Läti valitsus on olnud sunnitud karmistama oma piirikontrolli meetmeid. 13. märtsil 2024 taaskehtestati Läti idapiiril tugevdatud režiim, mis jääb kehtima kuni 12. septembrini. See otsus näitab, et valitsus on teadlik suurenenud ohust ja valmis rakendama vajalikke meetmeid, et tagada riigi piiride puutumatus.

Piirivalve tegevus ei piirdu üksnes ebaseaduslike piiriületuskatsete tõkestamisega. Nad peavad olema valmis ka muudele võimalikele ohtudele reageerima. Suurenenud surve piiridele nõuab paremat tehnoloogilist varustatust, suuremat personali ja rahvusvahelist koostööd. Läti piirivalve on näidanud, et suudab kiiresti ja tõhusalt reageerida, kuid pidev valmisolek ja ressursside täiendamine on hädavajalikud.

Läti ja teiste Balti riikide koostöö on samuti oluline komponent piirkonna julgeoleku tagamisel. Euroopa Liidu roll on pakkuda rahalist ja logistilist tuge, et liikmesriigid saaksid oma piire tõhusalt kaitsta. Piiride valvamine ei ole üksnes riiklik ülesanne, vaid ka liitlaste ja naaberriikide ühine vastutus.