Tuntud ühiskonnategelased astuvad välja vihakõneseaduse vastu

Detsembri alguses avaldas portaali Vabadused videopöördumise, kus mitmed tuntud Eesti ühiskonnategelased väljendavad selget vastuseisu vihakõne või vaenukõne kriminaliseerimisele. Pöördumises võtavad sõna Paul Keres, Hendrik Toompere, Tõnis Mägi, Maarja Vaino, Hannes Sarv, Margus Lattik, Mait Vaik ja Katrin Laur.

Vandeadvokaat Paul Keres sõnas, et ta ei poolda sõnavabaduse piiramist vihakõne kriminaliseerimisega, kuna sõnavabadus on tema hinnangul kõigi teiste põhivabaduste eelduseks.

Lavastaja ja näitleja Hendrik Toompere rõhutas, et vihakõneseadus ei ole tema arvates absoluutselt vajalik ning tekitab ühiskonnas ainult asjatuid pingeid. Ta väljendas vastuseisu seaduse kehtestamisele, kuna see surub maha tema vaba eneseväljendust.

Muusik Tõnis Mägi avaldas oma vastuseisu vihakõne kriminaliseerimisele, öeldes: “Ükskõik, mida ma ütlen, võib muutuda vihakõneks suvalise inimese käes, kes ütleb, et “näed, Tõnis ütles nii”… ja ongi vihakõne.”

Kirjandusteadlane Maarja Vaino selgitas, et ei toeta vihakõneseaduse vastuvõtmist, kuna mõtete vabadus on oluline. “Mõtelda on mõnus… ja igasugused mõtted võivad tulla, sest mõtted on vabad. Mina ei toeta vihakõneseaduse vastuvõtmist, sest et see võtab ära meilt õiguse vabalt mõelda ja ennast vabalt väljendada,” lausus Vaino.

Portaali Vabadused toimetaja Hannes Sarv avaldas, et ta on vihakõneseaduse vastu, kuna näeb teiste riikide kogemusest, et see võib saada võimu käes tööriistaks, millega kriitikute suid sulgeda.

Kirjanik Mathura (kodanikunimega Margus Lattik) ei poolda vihakõneseadust, sest “sõna loob maailma ja mida enam on selle tähendus ette määratud, seda väiksem on meil valik maailmast, milles me elame”.

Kirjanik ja muusik Mait Vaik aga leiab, et vaenukõne kriminaliseerimine oleks doping solvumis- ja tühistamiskultuurile.

Kirjanik ja filmirežissöör Katrin Laur väljendas vastuseisu niinimetatud vaenukõneseadusele, kuna see on tema sõnul tegelikult tsensuuriseadus, mis annab ühele osale ühiskonnast õiguse otsustada, mida teine osa tohib mõelda ja öelda. Ta rõhutas, et sõnavabadus on kõikide kodanikuvabaduste alus ja selle ära võtmine viib eemale demokraatlikust ühiskonnast.

Isikuvabaduse Sihtasutus, kes toetab portaali Vabadused, saatis Riigikogu liikmetele põhjaliku pöördumise, milles palub mitte toetada nn vihakõneseaduse vastuvõtmist, mille menetlus on praegu Riigikogus käimas.