Kogukonna vastuseis Toila gümnaasiumi sulgemisele viib valla läbirääkimistele

Toila vald on nõustunud pidama läbirääkimisi haridusministeeriumiga kohaliku gümnaasiumi tuleviku osas, kus võimalikuks muudatuseks on gümnaasiumi sulgemine ja põhikooli säilitamine. Vallavolikogu ja lapsevanemad soovivad selgitusi ministeeriumilt, miks selline muudatus kaalumisel on, kui suurem osa kohalikust kogukonnast soovib gümnaasiumi jätkamist. Läbirääkimised võivad kesta kuni aasta lõpuni, mille järel selgub, kas Toila valik on renoveeritud või uus koolihoone või gümnaasiumiosa säilimine.

Toila vallavolikogu otsustas läbirääkimistele mineku ühehäälselt. Sobiva sõnastuse lihvimiseks kulus volikogu istungil üle tunni, et kogukonnal ei tekiks kahtlust, justkui oleks gümnaasiumi saatus ette ära otsustatud.

Toila elanike peamine mure on seotud keelekeskkonnaga, kuna enamiku õpilaste koduseks keeleks on eesti keel, mis eristab kohalikku kooli maakonnas tegutsevatest riigigümnaasiumidest. Haridusminister Kristina Kallas ja Toila vallavanem Eve East tõid esile erinevad rahvastikuprognoosid, mis mõjutavad plaane koolivõrgu korrastamiseks. Läbirääkimistega otsustatakse, kas Toila gümnaasium säilitatakse gümnaasiumina või muudetakse põhikooliks.

Kaalutud on ka varianti, et Toilas võiks asuda Jõhvi riigigümnaasiumi filiaal.

“Kui see oleks kindel lahendus ja siia jääks eestikeelse koolikeskkonnaga kool, siis me oleme sellega nõus. Kui on aga variant, et see riigigümnaasiumi filiaal tehakse siia vaid mõneks aastaks ja pärast seda meid viiakse sinna suurde kombinaatkooli, siis see ei ole variant. Me tahame, et siia ajaloolisse kohta, kus on gümnaasium olnud pikki aastaid, jääks eestikeelse koolikeskkonnaga gümnaasium alles,” ütles Toila gümnaasiumi lapsevanem Piret Toovis ERR-ile.

Toila gümnaasiumis õpib põhikoolis 203 ja gümnaasiumiastmes 56 õpilast. Ministeeriumi pakkumine omavalitsusele on gümnaasiumiosa sulgeda ja teha 135 õpilasega põhikool.

Toila gümnaasiumi sulgemise vastu on kogutud juba üle tuhande allkirja.