Hõimulõimed valisid uue juhatuse

Pühapäeval, 19. novembril kogunes MTÜ Hõimulõimed Tartus 2023. aasta korralisele üldkoosolekule, kus vaadati tagasi aasta jooksul saavutatule, arutati tulevikuplaane ja valiti uus juhatus. Ühingu esimeheks valiti tagasi Bogáta Timár, sekretäriks Atte Huhtala ning laekuriks Anti Lillak. Uue juhatuse ametisse astumisega on oodata põnevat ja soomeugrilikku uut hooaega.

MTÜ Hõimulõimed, mis loodi 2019. aasta lõpus, on kasvanud välja seltsingust nimega Fenno-Ugria Noored, mille rajasid soome-ugri teemadest huvitatud noored aktivistid 2013. aasta suvel. Ühingu peamiseks eesmärgiks on soome-ugri rahvaste tutvustamine, soome-ugri liikumise edendamine ning noorte kaasatuse süvendamine nendes olulistes protsessides.

Üldkoosolekul võeti kokku mitmekesine aasta, mil MTÜ Hõimulõimed on aktiivselt panustanud soome-ugri teemadesse. Eesmärgiks on jätkuvalt propageerida soome-ugri kultuuri, ajalugu ja keeli, tuues need lähemale nii liikmeskonnale kui ka laiemale avalikkusele. Uue juhatuse valimine märgib ühtlasi uut verstaposti ühingu teekonnal ning loodetakse, et uuendused toovad kaasa rohkem põnevust ja koostööd.

Uuele juhatusele antakse üle vastutusrikas roll, jätkates eelnevate juhatuste heas töös ning püüdes tuua lisaväärtust soome-ugri teemade populariseerimisele. Samuti avaldati tänu senisele juhatusele, eriti Agnes Leale ja Britt-Kathleen Merele, kes on seni panustanud ühingu tegevusse kui sekretär ja laekur.

MTÜ Hõimulõimed kutsus üles kõiki soome-ugri teemadest huvitatud inimesi liituma ning andma oma panus, et tugevdada ühingu rolli soome-ugri rahvaste tutvustamisel ja nende kultuuripärandi edendamisel. Oodata on põnevaid algatusi ja koostööprojekte, mis rikastavad soome-ugri teemade käsitlemist nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil.