Kas metsatööstus lobistab noorpoliitikuid maksumaksja rahaga?

Mitmete erakondade poliitikud ja noortekogude liikmed on saanud kutseid MTÜ Eesti Metsaseltsi korraldatavasse “Otsustajate metsakooli”, kus esinevad mitmed metsamajandamise eestkõnelejad. Kui varasematel aastatel on üritus olnud suunatud eelkõige Riigikogu liikmetele ja erakondadele, kutsutakse sel aastal osa võtma ka erakondade noortekogusid. Korraldajate sõnul saab metsakoolis “avardada oma teadmisi, ammutada kogemusi ja avastada uusi perspektiive metsandusest, et aidata kaasa looduse kaitsmisele, jätkusuulikkusele ja puidu väärindamisele”. MTÜ Eesti Metsaseltsi on varem riiklikult rahastatud Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu ning selle juriidiliste liikmete seast leiab muu hulgas Eesti Erametsaliidu ja RMK, ka on RMK juhatuse esimees Mikk Marran metsaseltsi juhatuse liige.

“Metsakoolis loome vaba ja hariva keskkonna, et diskuteerida metsateemadel erinevatest vaatenurkadest,” on kirjas “Otsustajate metsakooli” kutsel. Reedel, 8. septembril toimuva ürituse päevakavas on metsandust tutvustav retk koos riigimetsanduse esindaja ja metsateadlastega, järgneb metsalõuna “koos sektori võtmeisikutega” ning päeva lõpuks spooni- ja vineeritehase külastus. Esinejate seas on metsamajandamise eestkõnelejad: RMK peametsaülem Andres Sepp, AS Kohila Vineer juhatuse liige Andres Laht ning Maaülikooli metsakasvatuse teadurid Jürgen Aosaar ja Mikko Buht. Kuigi viimatimainituil on kahtlemata tugev akadeemiline taust metsamajandamise valdkonnas, jäävad “erinevatest vaatenurkadest” välja metsaökoloogide, ornitoloogide ja looduskaitsjate seisukohad. Samuti on Maaülikooli varemgi süüdistatud kallutatuses ja metsatööstuse ärihuvide eest seismises.

“Otsustajate metsakool” toimus esimest korda 2013. aastal Viimsis ja on sealtpeale aset leidnud kaks korda aastas. Selle korraldaja MTÜ Eesti Metsaselts nimetab oma eesmärkide hulgas avalikkuse metsandusalast teavitamist ja ühiskonna metsandusalase teadlikkuse edendamist. Tegemist on puidu- ning metsandussektori huve kaitsva organisatsiooniga, kuhu juriidiliste liikmetena kuuluvad Eesti Erametsaliit, RMK, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit, Eesti Puidumüügi Keskus, HD Forest AS ja mitmed teised selgelt samale sektorile viitavad asutused. Nad võtavad osa ka metsaseltsi juhtimisest, teiste seas on MTÜ juhatuse liikmed puiduärimees Toomas Kams ja RMK juhatuse esimees Mikk Marran.

Metsaseltsi majandusaasta aruannetest nähtub, et selts saab oma liikmetelt tasusid igal aastal kümnete tuhandete eurode ulatuses. Lisaks on riik metsaseltsi erinevaid projekte toetanud ka Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu, suunates sinna kokku sadu tuhandeid eurosid maksumaksja raha. Et riiklik toetus on läinud lobitöö elluviimiseks, sellele viitavad mitmed rahastatud projektide pealkirjad: “Metsandussektori ühine kommunikatsiooniprojekt” sai 2019. aastal üle 69 000 euro avalikku raha, varem on toetatud näiteks projekti “Metsanduse kõneisikute meediasuhtluse planeerimine ja elluviimine” üle kümne tuhande euroga.

Ka “Otsustajate metsakooli” puhul on selgeks sihiks kallutada poliitikute seisukohti käimasolevas metsasõjas puidutööstuse kasuks. Juba ürituse pealkiri ja tutvustus viitab poliitikute meelitamisele, kutsudes neid otsustajateks ning arvamusliidriteks, kelle sõnal on oluline kaal. Sel aastal on ampluaa laienenud, kuna osalema oodatakse ka noortekogude liikmeid. Kas sellegi ürituse korraldamiseks kasutatakse maksumaksja raha?